กรมประมงโต้ เจ้าหน้าที่ไม่รับส่วยจากชาวประมง สั่งเร่งตรวจสอบใน 7 วัน

วันที่ 19 เม.ย. 2560 เวลา 07:20 น.

Views

กรมประมง โต้เจ้าหน้าที่รัฐไม่รับส่วยจากชาวประมงตามที่เป็นข่าว พร้อมสั่งให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงใน 7 วัน

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง ร่วมกับ ศปมผ.โต้ข่าวเจ้าหน้าที่ของรัฐรับส่วยจากผู้ประกอบการเรือประมงไม่เป็นความจริง โดยข่าวอ้างว่าให้เจ้าหน้าที่รัฐระบุขนาดเรือบางลำ ให้มีขนาดต่ำกว่า 30 ตันกรอส ไม่ตรงกับความจริงเพื่อให้สามารถออกไปทำประมงได้โดยไม่ต้องแจ้งเข้า-ออก แต่ยอมรับว่าได้รับเรื่องร้องเรียน จึงสั่งให้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ทราบผลภายใน 7 วัน หากพบมีข้าราชการกระทำความผิด ก็จะลงโทษขั้นสูงสุดให้ออกจากราชการทันที

ส่วนกรณีที่ผู้ประกอบการเรือจำนวนมาก ร้องขอให้มีการวัดขนาดเรือประมงทั้งหมดใหม่นั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้กรมเจ้าท่า กรมประมง และศปมผ. ร่วมกันออกตรวจ วัดขนาดเรือพาณิชย์ทั้งหมดใหม่ให้เสร็จภายในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้ ทั้งนี้หากผู้ใดพบปัญหาทุจริต สามารถแจ้งความดำเนินคดี หรือส่งคลิปหลักฐานให้กรมประมงได้ เพื่อใช้ดำเนินคดีต่อไป

ด้านนายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ประกอบการเรือประมงจำนวนมาก กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานประจำเรือ โดยเฉพาะเรือประมงอวนล้อมและอวนลาก จนขณะนี้เรือไม่น้อยกว่า 2,000 ลำ ไม่สามารถออกไปทำการประมงได้ จึงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะแรงงานประมงใหม่โดยเสนอให้จดทะเบียนคนประจำเรือ หรือ ซีบุ๊ก (Seabook) และให้เคลื่อนย้ายเฉพาะในภาคประมงเท่านั้น รวมทั้งควรจัดตั้งขึ้นทะเบียนแรงงานแบบ One Stop Service เพื่อรับแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างถูกต้อง หากไม่แก้ไขภายในปีนี้ เชื่อว่าเรือประมงไม่น้อยกว่า 80% จะต้องจอดอยู่กับที่ และส่งผลให้ขาดแคลนอาหารทะเล ถ้ารัฐบาลยังนิ่งเฉย ผู้ประกอบการเรือประมงเตรียมเคลื่อนไหว

Tag : กรมประมงรับส่วย กรมประมงรับสินบน สินบน ทะเบียนแรงงาน One Stop Service One Stop Service ทะเบียนแรงงาน ทะเบียนคนประจำเรือ ซีบุ๊ก เจ้าหน้าที่รับส่วยจากชาวประมง