รายงานพิเศษ : รัฐบาลสั่งเซตซีโรเรือประมงพานิชย์

วันที่ 19 เม.ย. 2560 เวลา 07:21 น.

Views

รัฐบาลยังคงมีความพยายามที่จะจัดระเบียบเรือประมงพาณิชย์ให้อยู่ในระบบ ติดตามในรายงาน

หนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ ไอยูยู คือขึ้นทะเบียนเรือ ทั้งเรือประมงพื้นบ้าน เรือประมงพาณิชย์ รวมถึงเรือที่สนับสนุนการทำการประมงด้วย 

แม้เคยจดทะเบียนเรือไปแล้ว แต่ก็ยังพบผู้ประกอบการหลายราย ดัดแปลงสภาพเรือไม่ตรงกับที่จดทะเบียนไว้ และยังมีเรืออีกจำนวนมากยังไม่ได้จดทะเบียน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ออกประกาศกระทรวงฯ เร่งจดทะเบียนเรือประมงพาณิชย์ใหม่ทั้งหมด               

โดยเรือประมงขนาดตั้งแต่ 10 ตันกรอส จะต้องวัดขนาดเรือใหม่ และบันทึกให้ตรงกัน จากนั้นกรมเจ้าท่าจะตอกอัตลักษณ์ลงที่ส่วนหัวเรือและภายในตัวเรือ 

ทั้งนี้ยังเปิดให้เรือที่ยังไม่เคยจดทะเบียน ไม่มีใบอนุญาตใช้เรือ หรือเรือที่จดทะเบียนแล้วแต่ไม่มีใบอนุญาตทำการประมง เรือที่ถูกเพิกถอนทะเบียนแต่มีเรืออยู่จริง ต้องมาตรวจด้วย

ถือเป็นการจัดระเบียบเรือประมงทุกประเภทให้เข้าสู่ระบบ เพื่อนำไปวางแผนทำประมงอย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาไอยูยูในระยะยาว

Tag : จัดระเบียบเรือประมงพาณิชย์ เรือประมงพาณิชย์ แก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ไอยูยู