สารคดีพิเศษ อัครศิลปินเหนือเกล้า โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี : สนามข่าวบันเทิง

วันที่ 19 เม.ย. 2560 เวลา 09:22 น.

Views

สารคดีพิเศษ อัครศิลปินเหนือเกล้า ขอนำเสนอความประทับใจในพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ศิลปะสถาปัตยกรรม) พ.ศ. ๒๕๓๗

Tag : อัครศิลปินเหนือเกล้า รองศาสตราจารย์ ดร ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ ภิญโญ สุวรรณคีรี สนามข่าวบันเทิง