คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.ตรวจศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ ตอนที่ 2

วันที่ 19 เม.ย. 2560 เวลา 11:25 น.

Views

ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ค่าก่อสร้างตามสัญญากว่า 115 ล้านบาท ประกอบด้วย โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 2 หลัง วงเงินกว่า 77 ล้านบาท ส่วนอาคารบริการนักกีฬา หอพระ และงานนอกอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า งานจัดสวน ไม่ได้ก่อสร้างโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือ กกท. โอนเงินส่วนนี้กว่า 40 ล้านบาท ไปสมทบค่าก่อสร้างสนามกอล์ฟอีกสัญญาซึ่งอยู่ติดกัน

โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ กรมทางหลวงมอบให้ศูนย์สร้างทางลำปางรับผิดชอบก่อสร้าง ส่งมอบงานให้ผู้ว่า กกท. คนที่แล้วตรวจรับปี 2558 ตามข้อตกลงที่ กกท. จ้างกรมทางหลวง ก่อสร้างสนามกอล์ฟและสนามกีฬา 7 จังหวัด ค่าจ้างกว่า 965 ล้านบาท

การตรวจสอบโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์นี้ สตง. พบว่ามีการแก้ไขแบบก่อสร้างโดยที่วิศวกรไม่ได้รับรอง และใช้เหล็กเส้นไม่มีคุณภาพยึดโครงหลังคา

เหล็กเส้นดังกล่าวนี้ ตามสัญญาจ้างเบิกเงินจัดจัดซื้อจำนวน 3,500 ท่อน แต่ใช้งานจริงกลับเป็นแค่เหล็กธรรมดา เฉพาะงานส่วนนี้ สตง. คำนวณมีส่วนต่างกว่า 8,500,000 บาท

นอกจากนี้ การขยายผลยังพบข้อมูลว่า บริษัทที่ปรึกษาของ กกท. ทำหนังสือแจ้งให้ผู้บริหาร กกท. ขณะนั้นรับทราบเรื่องนี้แล้ว แต่ไม่เป็นผล

ขณะที่ผู้ว่า กกท. ยอมรับกรณีนี้มีผลต่อความมั่นคงแข็งแรงของงานก่อสร้าง จะหารือกับบริษัทที่ปรึกษาและรอผลสอบจาก สตง. เพื่อขยายผลต่อไป

สำหรับผลการสอบสวนของ กกท. มีรายงานว่า ผู้บริหาร 3 คน ในช่วงปี 2554 - 2558 จงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กกท. ทำให้เกิดความเสียหาย เสนอให้เอาผิดทางวินัย ทางแพ่งและอาญาแล้วแต่กรณี

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7