เรียกประชุมหาข้อสรุป มาตรการห้ามนั่งท้ายกระบะ

วันที่ 19 เม.ย. 2560 เวลา 15:06 น.

Views

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผย วันศุกร์ ที่ 21 เมษายนนี้ ได้เชิญอธิบดีกรมการขนส่งบก และตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  หารือ เพื่อหาข้อสรุป เรื่องการผ่อนปรนมาตรการ ห้ามนั่งท้ายรถกระบะ ทั้งนี้ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ  พ.ร.บ.ขนส่งทางบก  ที่เน้นเรื่องความปลอดภัย และ พ.ร.บ.การจราจร ทางบก ที่เน้นเรื่องการอำนวยความสะดวก  โดยจะต้องนำกฎหมาย ทั้ง 2 ฉบับมาพิจารณาร่วมกัน ส่วนตัวเห็นว่า อาจจะมีการออกกฎระเบียบ หรือ หามาตรการที่ดีที่สุด ที่ทำให้เกิดทั้งความสะดวก และความปลอดภัย  ในเวลาเดียวกันมาใช้  โดยหากจำเป็นต้องแก้ไขพระราชบัญญัติ ก็จะดำเนินการ หรือ อาจเสนอใช้ มาตรา 44 หากจำเป็นเร่งด่วน หรือใช้วิธีออกเป็นหลักเกณฑ์ ที่ในกฎหมาย ทั้ง 2 ฉบับ บัญญัติในเรื่องออกเป็นหลักเกณฑ์ได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้รถใช้ถนน ของประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัย ที่สุด

นายวิษณุ  กล่าวว่า จะนำข้อมูล สถิติ ช่วง 7 วันระวังอันตราย สงกรานต์ ที่มีการผ่อนปรน การใช้กฎหมาย เรื่องนั่งท้ายรถกระบะ มาพิจารณาว่าผลออกมาเป็นอย่างไร เบื้องต้น จากตัวเลขเชิงปริมาณ พบว่า มีตัวเลขการเสียชีวิต ลดลง โดยเฉพาะจากรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งแสดงว่ามาตรการรณรงค์ ซึ่งเน้นความปลอดภัยของรถสาธารณะ ได้ผล ขณะที่การรณรงค์ รถจักรยานยนต์ ยังน้อย ทำให้อุบัติเหตุ และเสียชีวิตที่เกิดจากรถจักรยานยนต์ ยังมีปริมาณที่มาก จึงจะได้นำเป็นแนวทาง ในการแก้ไข ต่อไปด้วย

Tag : วิษณุ มาตรการห้ามนั่งท้ายกระบะ