รัฐเตรียมหารือข้อสรุป มาตรการห้ามนั่งท้ายกระบะวันศุกร์นี้

วันที่ 19 เม.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเชิญอธิบดีกรมการขนส่งบก และตัวแทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หารือเพื่อหาข้อสรุป เรื่องการผ่อนปรนมาตรการ ห้ามนั่งท้ายรถกระบะ เพราะมีกฎหมายขนส่งทางบก ที่เน้นเรื่องความปลอดภัย และกฎหมายการจราจรทางบก ที่เน้นเรื่องการอำนวยความสะดวกมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อออกกฎระเบียบ หรือหามาตรการที่ดีที่สุด ซึ่งหากจำเป็นเร่งด่วนอาจต้องเสนอขอให้หัวหน้า คสช. ใช้มาตรา 44 ออกหลักเกณฑ์เพื่อให้การใช้รถใช้ถนนของประชาชนมีความสะดวกปลอดภัยที่สุด

ในการหารือครั้งนี้ จะนำสถิติช่วง 7 วัน ระวังอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ที่มีการผ่อนปรนการใช้กฎหมายเรื่องนั่งท้ายรถกระบะมาพิจารณาด้วย หลังจากประสบความสำเร็จในการรณรงค์ เน้นความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะ

ส่วนมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ระหว่าง 12-18 เมษายน หรือ 7 วันของมาตรการ มีการดำเนินคดีผู้กระทำผิดกฎจราจร และยึดรถไว้แล้ว 8,128 คัน เป็นรถจักรยานยนต์ 6,177 คัน ดำเนินคดี 279,351 คน ยึดรถยนต์ 1,951 คัน ดำเนินคดี 198,927 คน

Tag : ห้ามนั่งแคปกระบะ กระบะ ห้ามนั่งแค็ป