รายงานพิเศษ : เมาแล้วขับจับเข้าห้องดับจิต

วันที่ 19 เม.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

แม้ว่าหลายหน่วยงานจะออกมารณรงค์เมาแล้วห้ามขับรถอย่างจริงจังและต่อเนื่องทุกเทศกาล เพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น แต่สงกรานต์ที่ผ่านมาก็ยังมีผู้ฝ่าฝืนจนนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ 3,690 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 390 ราย บาดเจ็บ 3,809 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเมาแล้วขับ 4,856 คดี เสพยาเสพติดแล้วขับ 278 คดี และขับโดยประมาท 39 คดี รวมทั้งหมด 5,173 คดี ที่ต้องเข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ

มาตรการอย่างหนึ่งที่กรมคุมประพฤตินำมาใช้คือ การเข้าไปบำเพ็ญประโยชน์ในโรงพยาบาล เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและให้รู้สึกถึงการสูญเสีย 

ขั้นตอนในการบำเพ็ญประโยชน์ เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกบุคคลตามความถนัดและให้เหมาะสมกับการไปปฏิบัติหน้าที่ในห้องฉุกเฉิน หอผู้ป่วย และห้องดับจิต

ปัจจุบันมีผู้เข้าไปบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้ป่วยแล้ว 2,314 คน ดังนั้น มาตรการนี้จึงหวังให้คนทำผิดเปลี่ยนแปลงความคิด สร้างจิตสำนึก ไม่กลับไปทำผิดซ้ำ

ขณะที่เดือนมิถุนายนนี้ กรมคุมประพฤติเตรียมนำเครื่องมือติดตามตัวแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกำไลข้อเท้า มาใช้ควบคุมพื้นที่ผู้ต้องหาที่กระทำความผิดด้วย

Tag : เมาแล้วขับ ห้องดับจิต