ธีรวัฒน์ ลั่นถก คกก.มุ่งยกระดับ ผ่าตัดพันธุกรรมนักการเมือง-พรรคการเมือง

วันที่ 19 เม.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

เป็นการประชุมครั้งแรก หลังประธาน กกต.มีคำสั่งแต่งตั้ง โดยมี นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ เป็นประธาน มีแกนนำพรรคการเมือง นักวิชาการ และสภาทนายความเป็นกรรมการ  

นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ กกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ กล่าวตอนหนึ่งว่า ภารกิจหลักของคณะกรรมการคือ ยกระดับนักการเมืองและพรรคการเมืองให้เป็นไปตามที่ประชาชนคาดหวัง เพราะจากวิกฤตการณ์การเมืองทุกครั้ง ระบบการเมือง นักการเมือง และพรรคการเมือง ถูกมองเป็นผู้ร้าย

สังคมไทยจึงปรารถนาเห็นพรรคการเมืองถูกผ่าตัดเปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ให้กลายเป็นพระเอกค้ำจุน และขับเคลื่อนประชาธิปไตยให้มีคุณภาพและเข้มแข็ง

นายธีรวัฒน์ ก็ได้มอบพระพุทธชินราชให้กับตัวแทนพรรคการเมืองที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นพระพุทธชินราชที่นายธีรวัฒน์สร้างขึ้น และหล่อจากเหล็กน้ำพี้

Tag : พรรการเมือง