สั่งกรมประมงสอบเจ้าหน้าที่เรียกสินบนเรือ หวั่นกระทบ IUU

วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 07:19 น.

Views

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนประมง

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งให้กรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีข่าวผู้ประกอบการเรือประมงจำนวนมากร้องเรียนว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับสินบน ด้วยการแลกกับการระบุขนาดเรือไม่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้สามารถออกไปทำประมงได้โดยไม่ต้องแจ้งเรือเข้า-ออกได้นั้น เป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ซึ่ง คสช.ได้ออกคำสั่ง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการสอบสวนและลงโทษไปแล้วทั้งหมด
 
รัฐมนตรีคาดโทษ หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดจะต้องลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุด เพราะถือว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ ไอยูยู ซึ่งอาจกระทบต่อการที่ตัวแทนสหภาพยุโรปจะเดินทางมาติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาด้านประมงของไทยด้วย

Tag : เจ้าหน้าที่เรียกสินบนเรือ สินบนเรือประมง เรือประมง