รมว.เกษตรและสหกรณ์สั่งกรมประมงสอบเจ้าหน้าที่เรียกสินบนเรือ

วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 05:04 น.

Views

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งให้กรมประมงเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีข่าวผู้ประกอบการเรือประมงจำนวนมากร้องเรียนว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับสินบน ด้วยการแลกกับการระบุขนาดเรือไม่ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้สามารถออกไปทำประมงได้ โดยไม่ต้องแจ้งเรือเข้า-ออกได้นั้น เป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด ซึ่ง คสช. ได้ออกคำสั่งประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการสอบสวนและลงโทษไปแล้วทั้งหมด

หากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิด จะต้องลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุด เพราะถือว่ากระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) ซึ่งอาจกระทบต่อการที่ตัวแทนสหภาพยุโรปจะเดินทางมาติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาด้านประมงของไทยด้วย