เตือน!! เล่น "รูบิก" มีสารเคมีอันตรายต่อสมองเด็ก

วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 11:21 น.

Views

มูลนิธิบูรณะนิเวศ เปิดเผยผลการวิเคราะห์ของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลของเครือข่ายระหว่างประเทศว่าด้วยการกำจัดสารพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อม หรือ IPEN (International POPs Elimination Network) ซึ่งได้สำรวจของเล่นเด็กประเภทรูบิก และของเล่นเด็กชนิดต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่น เช่น แก้วใส่น้ำร้อน กิ๊บหนีบผม หวี ที่คาดผม พบว่า ของเล่นเด็กและผลิตภัณฑ์พลาสติกหลายชนิด มีสารปนเปื้อนที่เป็นอันตราย ซึ่งตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มได้สั่งห้ามนำมาใช้ผลิตแล้ว

สำหรับประเทศไทย สำรวจพบ ของเล่น ประเภท "รูบิก" มีสารปนเปื้อนดังกล่าวในปริมาณที่สูงด้วยเช่นกัน ซึ่งสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในรูบิกและของเล่นเด็กที่พบ ล้วนเป็นอันตรายต่อพัฒนาการทางสมอง สามารถทำลายระบบประสาทและส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทาง เชาวน์ปัญญา หรือไอคิวของเด็ก รวมทั้งยังก่อให้เกิดมะเร็งในตับได้อีกด้วย

Tag : เล่นรูบิก