ผลสอบ ชี้ สปท.ตบเด็กเสิร์ฟผิดจริยธรรม

วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 16:06 น.

Views

นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรม สปท. เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจริยธรรม กรณีตวจสอบความประพฤติของ นายอนุสรณ์ จิรพงษ์ สมาชิก สปท. ที่ทำร้ายร่างกายพนักงานร้านอาหาร เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา โดยที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติว่าการกระทำของนายอนุสรณ์เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม ไม่ประพฤติและการปฏิบัติตนเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและไม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม จึงมีมติส่งเรื่องให้ที่ประชุม สปท.พิจารณาลับ ในวันที่ 24 เมษายนนี้ เพื่อกำหนดการลงโทษต่อไป

น.ส.วลัยรัตน์ กล่าวว่าเรื่องนี้ ที่ประชุม สปท. จะมีการลงมติว่าเห็นด้วยกับคณะกรรมการฯหรือไม่หากเห็นด้วยก็จะมีการลงโทษต่อไป ซึ่งบทลงโทษมีตั้งแต่ชั้นตักเตือน ตำหนิ หรือประณาม

Tag : ป๋า อนุสร สอบจริยธรรม เด็กเสิร์ฟ