กรมการข้าว ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูก 11 พันธุ์

วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 16:15 น.

Views

กรมการข้าว ได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน ทั้งข้าวนาสวนและข้าวไร่ จำนวน 11 พันธุ์ รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น 2,865 กิโลกรัม เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และเตรียมเมล็ดข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 100 กิโลกรัม บรรจุในกระบุงเพื่อใช้หว่าน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนที่เหลือบรรจุใส่ซองพลาสติกแจกจ่ายให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นมิ่งขวัญ และสิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามประเพณีนิยมต่อไป ประกอบด้วย ข้าวนาสวน จำนวน 8 พันธุ์ ได้แก่

ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 387 กิโลกรัม เป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดี , ปทุมธานี 1 จำนวน 387 กิโลกรัม เป็นข้าวเจ้าผลผลิตสูง คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยกระโดดหลังขาว , สังข์หยดพัทลุง จำนวน 84 กิโลกรัม เป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดง , กข41 , กข57 , กข61 , กข6 และ
ทับทิมชุมแพ เป็นพันธุ์ข้าวใหม่ล่าสุดที่ผ่านการพิจารณารับรองพันธุ์จากกรมการข้าว

ส่วนข้าวไร่ มีจำนวน 3 พันธุ์ ได้แก่
1.ดอกพะยอม จำนวน 57 กิโลกรัม เป็นข้าวเจ้าพันธุ์ที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมปลูกเป็นพืชแซมยางได้ดี
2. ซิวแม่จัน จำนวน 107 กิโลกรัม เป็นข้าวเหนียวที่ปลูกได้ทั้งสภาพไร่และสภาพนา ลักษณะเมล็ดยาวเป็นที่นิยมของตลาด คุณภาพการสี และการหุงต้มดี ต้านทานโรคไหม้ในสภาพธรรมชาติ ทนแล้งปานกลาง และ
3. ลืมผัว จำนวน 66 กิโลกรัม ลักษณะเด่นคือเมื่อหุงสุกจะมีกลิ่นหอม

Tag : กรมการข้าว พันธุ์ข้าวทรงปลูก เมล็ดพันธุ์ข้าว