กรมการขนส่งทางบกเรียกประชุมยกระดับแท็กซี่พรุ่งนี้

วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้ ได้เรียกผู้ประกอบการรถแท็กซี่ ทั้งระบบ หารือร่วมกันเพื่อวางแนวทางยกระดับคุณภาพการให้บริการ เบื้องต้นได้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา อาทิ รถแท็กซี่ที่นำมาจดทะเบียน จะต้องเป็นรถใหม่ ใช้งานไม่เกิน 2 ปี หรือวิ่งรถมาแล้วไม่เกิน 20,000 กิโลเมตร มีกรมธรรม์ประกันภัยตามกฎหมายกำหนด หากจดทะเบียนเป็นแท็กซี่ส่วนบุคคล อนุญาตให้มีได้เพียงคนละ 1 คัน ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะด้วย แต่หากเป็นนิติบุคคล ต้องผ่านการตรวจสอบประวัติของผู้ประกอบการ หากเคยกระทำความผิด จะไม่ให้เพิ่มรถ จนกว่าจะมีการแก้ไขให้ถูกต้อง

สำหรับผู้ขับรถจะต้องผ่านการคัดกรองประวัติอาชญากรรม และมีประวัติในฐานข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบก ทุกคน หากมีการเปลี่ยนผู้ขับรถต้องแจ้งให้กรมการขนส่งทางบก รับทราบภายใน 15 วัน

ส่วนความคืบหน้าโครงการแท็กซี่ OK และแท็กซี่ VIP ซึ่งจะมีการติดตั้งระบบติดตามรถแบบเรียลไทม์ และติดตั้งเครื่องบ่งชี้คนขับ รวมทั้งกล้อง CCTV ก็จะมีการชี้แจงความเข้าใจต่อผู้ประกอบการด้วย โดยย้ำว่าโครงการนี้เป็นการเพิ่มทางเลือกในการสร้างความมั่นใจการใช้บริการรถแท็กซี่ไทย