กลุ่มรถ 4 ล้อแดง ฟ้องเอาผิดขนส่งเชียงใหม่ ปล่อยอูเบอร์วิ่งให้บริการ

วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

ที่ศาลปกครองจังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มคนขับรถ 4 ล้อแดง นำเอกสารเข้ายื่นคำร้องต่อศาล เพื่อฟ้องดำเนินคดีกับขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้รถบริการอูเบอร์วิ่งรับผู้โดยสารในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผิดกฎหมาย และเรียกร้องให้ศาลออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ระงับการให้บริการรถแท็กซี่อูเบอร์ และ GrabCar

นายสมบัติ ศิริ ตัวแทนกลุ่มรถ 4 ล้อแดง กล่าวว่า ผู้ประกอบการรถรับจ้าง 4 ล้อแดง ในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 2,500 คน ที่เป็นรถรับจ้างสาธารณะอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้รับความเดือดร้อน ถูกแย่งลูกค้า ทำให้รายได้ลดลงเกินครึ่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ จึงต้องพึ่งอำนาจศาล เพื่อความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการรถ 4 ล้อแดง ที่ทำอาชีพอย่างสุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย

Tag : 4 ล้อแดง รถรับจ้างเชียงใหม่