กรุงเทพมหานครโซนนิงร้านอาหารบนทางเท้าถนนเยาวราช-ถนนข้าวสาร

วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

การจัดโซนนิ่งร้านอาหารบนทางเท้าถนนข้าวสาร และถนนเยาวราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว มีความคืบหน้า กรุงเทพมหานคร จะจัดระเบียบผู้ค้าอาหาร ย้ำว่าไม่ยกเลิกแผงค้า แต่จะออกหลักเกณฑ์และมาตรฐานร้านค้า ให้สะอาด ถูกหลักอนามัย และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวปลอดภัย

ขณะนี้กรุงเทพมหานคร มีรายชื่อผู้ค้าที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้ว และเตรียมเรียกผู้ค้าที่มีรายชื่อมาประชุมรับทราบหลักเกณฑ์มาตรฐาน และผ่านการอบรม อาทิ การปรุงอาหารที่ถูกสุขอนามัย ระบบการกำจัดของเสีย การแต่งกาย การจัดหน้าร้านให้เป็นเสน่ห์ของร้านอาหารริมบาทวิถี หรือ Street Food ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบอนุญาต และ กทม. จะส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผล เพื่อรักษามาตรฐานและความสะอาดแผงค้าริมทางเท้า

นอกจากนี้ จะจัดสรรพื้นที่แต่ละร้านให้ชัดเจนและเท่าเทียม ให้ขายที่เดิมได้ แต่กำหนดเวลาค้าขายที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และไม่อนุญาตให้ตั้งแผงค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง