สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรที่ทำการสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองอินส์บรุค สาธารณรัฐออสเตรีย

วันที่ 20 เม.ย. 2560 เวลา 19:59 น.

Views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรที่ทำการสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองอินส์บรุค สาธารณรัฐออสเตรีย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ออสเตรีย