ออสเตรเลีย เพิ่มความเข้มงวดการขอสัญชาติ

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 08:27 น.

Views

นายกรัฐมนตรี "มัลคอล์ม เทิร์นบูลล์" ของออสเตรเลีย แถลงวานนี้ว่า จะเพิ่มความเข้มงวดของกระบวนการขอสัญชาติสำหรับชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในออสเตรเลีย โดยผู้ที่ต้องการขอสัญชาติจะต้องมีที่อยู่ถาวรอย่างน้อยเป็นเวลา 4 ปี เพิ่มจากข้อกำหนดเดิมที่ต้องมีที่อยู่ถาวรเพียง 1 ปีเท่านั้น

นอกจากนั้น ยังต้องผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะการฟัง, พูด, อ่าน และเขียน ที่สูงขึ้น ตลอดจนต้องสามารถแสดงหลักฐานให้เห็นถึงการเป็นส่วนหนึ่งในสังคม อาทิ ประวัติการทำงาน, การลงทะเบียนการศึกษา หรือการเป็นสมาชิกขององค์กรในชุมชน

ขณะที่ นายเทิร์นบูลล์ได้เน้นย้ำว่า ผู้ที่ต้องการขอสัญชาติจะต้องผ่านการทดสอบ "คุณค่าของชาวออสเตรเลีย" โดยต้องสนับสนุนเสรีภาพในการนับถือศาสนา, ความเท่าเทียมทางเพศ, ความเคารพในสตรีและเด็ก

ทั้งนี้ ชาวต่างชาติสามารถยื่นขอสัญชาติได้เพียง 3 ครั้งเท่านั้น และถ้าหากพบการทุจริตระหว่างกระบวนการสอบจะมีผลให้ตกโดยทันที ก่อนหน้านี้ ออสเตรเลียเพิ่งปรับหลักเกณฑ์ขอวีซ่าทำงานสำหรับแรงงานมีทักษะ หรือ"วีซ่า 457" ให้มีความเข้มงวดขึ้นด้วย

Tag : ออสเตรเลีย ขอสัญชาติ ขอสัญชาติออสเตรเลีย รอบรั้วรอบโลก