มุมสิ่งแวดล้อม : 22 เมษาของทุกปี วันคุ้มครองโลก Earth Day

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 07:21 น.

Views

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนคนไทยปลูกต้นไม้ ลดใช้ถุงพลาสติก ในวันคุ้มครองโลก ติดตามมุมสิ่งแวดล้อมกับ คุณธนพัต กิตติบดีสกุล

ทุกวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคุ้มครองโลก หรือ Earth Day ซึ่งปีนี้ประเทศไทยได้ประกาศใช้แนวคิด "ผนึกพลังไทยทั้งชาติ ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน" เพื่อเน้นย้ำและแสดงเจตนารมณ์มุ่งมั่น ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 21 เพื่อช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียส ได้

การดำเนินตามแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนเป็นหลัก ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้นำวัน Earth Day เป็นวันเริ่มต้นลดโลกร้อน ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองปลูกต้นไม้ในชุมชน สวนสาธารณะ วัด หรือพื้นที่ที่เหมาะสม ในลักษณะปลูกป่า "มิยาวากิ" เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับพื้นที่ พร้อมทั้งสานต่อนโยบายลดการใช้ถุงพลาสติก โดยเชิญชวนให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกทุกวันๆ ละ 1 ถุงต่อคน

นอกจากนี้ จะปรับเปลี่ยนวันการลดใช้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้าจากทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน เป็นทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ ในวันสิ่งแวดล้อมโลก วันที่ 5 มิถุนายนนี้

นับเป็นอีกก้าวสำคัญของไทยที่จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจก ที่สร้างผลกระทบให้กับคนไทยและโลกของเรา

Tag : วันคุ้มครองโลก Earth Day วันคุ้มครองโลก Earth Day ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน ภาวะโลกร้อน