โซเชียลแชร์สนั่น! เพจดังโพสต์แจงกฎหมาย แจ้งจับได้ส่วนแบ่ง 50%

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 09:49 น.

Views

กลายเป็นโพสต์ที่ชาวเน็ตให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังเพจเฟซบุ๊ก สายตรงกฎหมาย โพสต์อธิบายถึงกรณีหากพลเมืองดีแจ้งจับคนทำผิดแล้วจะได้ส่วนแบ่งของค่าปรับ 50 เปอร์เซ็นต์ ระบุข้อความดังนี้

"ความผิดที่กฎหมายเค้ากำหนดให้เอาค่าปรับมาแบ่งให้ผู้แจ้งกึ่งหนึ่ง มาจากพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ซึ่งจริงๆ ยังมีอีกหลายความผิด แต่เอาแค่ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน กฎหมายเค้าระบุไว้อย่างนั้น ส่วนการนำมาปฏิบัติก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับ
.
- พ่นสี/เขียนกำแพง จะต้องเป็นกําแพงที่ติดกับถนน บนถนนที่ต้นไม้หรือส่วน หนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยู่ติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะ
.
- รถบรรทุกหิน/ทราย/ดิน ร่วงบนถนน ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตว์หรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ํามันจากรถ รั่วไหลลงบนถนน ไม่งั้นมีความผิด
.
- ปล่อยสัตว์ขี้บนถนนต้องคอยเก็บนะครับ พวกปล่อยหมาขี้หน้าบ้านคนอื่นนี่ โดนปรับนะ
.
- ประดับยนต์/เปลี่ยนแบตเตอรี่บนถนน กฎหมายเค้าห้ามมิให้ใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นที่ซ่อม เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แต่ไม่รวมพวกที่รถเสียนะครับ
.
- จอดรถบนทางเท้า ขี่มอไซบนทางเท้า อันนี้ไม่ต้องอธิบายนะ เห็นกันอยู่ทุกวัน
.
- ทิ้งซากรถ เค้าห้ามทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะนะจ๊ะ
.
- วางของกั๊กที่จอด ห้ามตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน ยกเว้นตำรวจเอามาตั้งเพื่องานจราจรนะครับ
.
เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม
.
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
.
มาตรา 12 ห้ามมิให้ผู้ใดขูด กระเทาะ ขีด เขียน พ่นสีหรือทําให้ปรากฏด้วย ประการใดๆ ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใดๆ ที่กําแพงที่ติดกับถนน บนถนนที่ต้นไม้หรือส่วน หนึ่งส่วนใดของอาคารที่อยูติดกับถนนหรืออยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เปนการกระทําของราชการ ส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอํานาจกระทําได้
.
มาตรา 13 เจ้าของรถซึ่งใช้บรรทุกสัตว กรวด หิน ดิน เลน ทราย สิ่งปฏิกูล มูล ฝอยหรือสิ่งอื่นใด ต้องจัดให้รถนั้นอยู่ในสภาพที่ป้องกันมิให้มูลสัตวหรือสิ่งดังกล่าวตกหล่น รั่วไหล ปลิว ฟุ้งกระจายลงบนถนนในระหว่างที่ใช้รถนั้น รวมทั้งต้องป้องกันมิให้น้ํามันจากรถ รั่วไหลลงบนถนน
.
มาตรา 14 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดปล่อยให้สัตว์ถ่ายมูลบนถนนและมิได้ขจัดมูลดังกล่าวให้หมดไป
.
มาตรา 16 ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดของถนนเป็นที่ซ่อม เปลี่ยนแปลง ต่อเติม หรือติดตั้งอุปกรณ์รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อน
.
มาตรา 17 (2) ห้ามมิให้ผู้ใดจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนบนทางเท้า เว้นแต่ เป็นการจอดหรือขับขี่เพื่อเข้าไปในอาคารหรือมีประกาศของเจ้าพนักงานจราจรผ่อนผันให้จอดหรือขับขี่ได้
.
มาตรา 18 ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้ง วาง หรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ
.
มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน เว้นแต่เป็นการกระทําในบริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกําหนดด้วยความเห็นชอบ ของเจ้าพนักงานจราจร
.
มาตรา 48 วรรคสาม ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งกึ่งหนึ่ง
.
มาตรา 52 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท
.
มาตรา 55 ผู้ใดขับขี่รถซึ่งบรรทุกมูลสัตว์ กรวด หิน ดิน เลน ทราย มูลฝอย หรือมีน้ำมัน และวัตถุดังกล่าวได้ตกหล่น ปลิว ฟุ้งกระจาย หรือรั่วไหลลงบนถนน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท
.
มาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา 12 มาตรา 16 มาตรา 17 มาตรา 18 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
.
มาตรา 57 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 19 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ทั้งนี้หลังได้อ่านข้อความดังกล่าวชาวเน็ตต่างตื่นตัว แห่แชร์โพสต์ออกไปทั่วโลกโซเชียล หลายรายวิพากษ์วิจารณ์ว่าหากถ่ายรูปนำไปเป็นหลักฐานจริงเกรงว่าจะไม่ได้ค่าปรับตามกฎหมาย และอาจสร้างความลำบากให้ตัวเองมากขึ้น

เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7 Social News
ขอบคุณข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก สายตรงกฎหมาย


Tag : สายตรงกฎหมาย ส่วนแบ่งค่าปรับ