จับตาวาระแรก สนช.ถกร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับ

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 11:33 น.

Views

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช.วันนี้ มีวาระ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งสาระสำคัญของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ที่ปรับเปลี่ยนจากกฎหมายเดิมเมื่อปี 2550 โดย เพิ่ม กกต.เป็น 7 คน ให้อำนาจมากขึ้น เพื่อตรวจสอบการทุจริต และกำหนดคุณสมบัติว่าต้องไม่เป็นสมาชิก หรือ เกี่ยวข้องกับทางการเมืองมาอย่างน้อย 10 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง พร้อมยังกำหนดให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง มาทำหน้าที่แทน กกต. จังหวัด เพื่อแก้ปัญหาการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มการเมือง ซึ่งประเด็นนี้ กกต.เห็นแย้ง และมีสมาชิก สนช.หลายคน เตรียมอภิปรายเพื่อขอปรับแก้ถ้อยคำ

ขณะที่ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองนั้น ได้ปรับแก้จากเดิมในเรื่องการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพรรคการเมือง โดยกำหนดให้มีสมาชิกผู้เริ่มก่อตั้งพรรค 500 คน มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และต้องมีสาขาพรรคครบทุกภาค และมีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 5000 คนภายใน 1 ปี และต้องเพิ่มสมาชิกให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 คนภายใน 4 ปี นอกจากนี้ ยังกำหนดให้สมาชิกต้องจ่ายเงินประจำปี ปีละ 100 บาท ซึ่งพรรคการเมืองหลายพรรค ได้ออกมาคัดค้านแนวคิดนี้ และได้ยื่นเสนอความเห็นให้ สนช.แล้ว

เบื้องต้น สนช. ได้เตรียมตั้งคณะกรรมาธิการ ศึกษารายละเอียดของร่างกฎหมายแล้ว โดยมีกรอบการพิจารณาร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ภายใน 60 วัน ซึ่งต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 มิถุนายนนี้

Tag : สนช. ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ กกต. พรรคการเมือง