สนช.จ่อเร่งพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเลือกตั้ง 2 ฉบับแรก

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ หรือ กรธ. สาระสำคัญของฉบับแรก คือ การเปลี่ยนกฎหมายเดิมเมื่อปี 2550 ที่เป็นการเพิ่ม กกต. จาก 5 คน เป็น 7 คน และให้อำนาจมากขึ้น เพื่อตรวจสอบการทุจริตการเลือกตั้ง แต่ประเด็นที่ต้องจับตามากที่สุด อยู่ที่การให้มีผู้ตรวจการเลือกตั้ง แทน กกต.จังหวัด และการกำหนดคุณสมบัติ กกต. ที่อาจทำให้ กกต. ชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่ง

ส่วนร่างที่ว่าด้วยพรรคการเมือง เป็นการกำหนดการก่อตั้งพรรค สาขาพรรค รวมถึงอำนาจหน้าที่ ภารกิจและบทลงโทษพรรคการเมืองขึ้นใหม่ ที่บรรดาพรรคการเมืองมองว่าเป็นการควบคุม เข้มงวดมากเกินไป โดยเฉพาะประเด็นให้สมาชิกต้องจ่ายเงินบำรุงพรรคปีละ 100 บาท ถูกคัดค้านอย่างหนัก และอาจมีผลกระทบต่อการเห็นชอบกฎหมายฉบับนี้

และหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. รับหลักการในวาระ 1 ก็จะตั้งกรรมาธิการแปรญัตติ คณะละ 31 คน มาจาก สนช. กรธ. คณะรัฐมนตรี กกต.กฤษฎีกา ยกเว้นตัวแทนพรรคการเมือง โดยมีกรอบเวลา 60 วัน หรือภายใน 26 มิถุนายน

Tag : พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ เลือกตั้ง