ฝนฟ้าอากาศ : ช่วงนี้ทั่วทุกภาคอากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุดถึง 40 องศาฯ

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

ภาคเหนือ อากาศร้อนจัด บางพื้นที่อุณหภูมิอยู่ที่ 37-40 องศาเซลเซียส ร้อนสุดที่แม่ฮ่องสอน และเพชรบูรณ์ อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาฯ

ภาคอีสาน กลางวันร้อน ร้อนสุดที่อุบลราชธานี อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาฯ มีฝนได้เล็กน้อยตอนล่างของภาค

ภาคกลาง กลางวันร้อน ร้อนสุดที่นครสวรรค์ 40 องศาฯ มีฝนได้บ้างที่ กาญจนบุรี ราชบุรี

ภาคตะวันออก กลางวันร้อน อุณหภูมิอยู่ที่ 34-38 องศาฯ มีฝนได้ที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

ส่วนภาคใต้ทั้ง 2 ฝั่ง มีฝนอยู่หลายพื้นที่ ตกที่ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อากาศร้อนอยู่ที่ 33-36 องศาฯ

กรุงเทพมหานคร ร้อนสุดในวันนี้ 37 องศาฯ ส่วนพื้นที่ปริมณฑลร้อนสุดที่ปทุมธานี 38 องศาฯ

Tag : ฝนฟ้าอากาศ