แท็กซี่เสียงแตกแผนยกระดับการให้บริการ Taxi OK - Taxi VIP

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 11:22 น.

Views

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานหารือร่วมกับผู้ประกอบการรถแท็กซี่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ เบื้องต้นได้แบ่งการให้บริการแท็กซี่เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแท็กซี่ใหม่ ซึ่งจะต้องนำรถเข้าโครงการ Taxi OK หรือ Taxi VIP ส่วนกลุ่ม 2 คือ ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการแท็กซี่ส่วนบุคคลในขณะนี้จะเปิดโอกาสให้เข้าร่วมโครงการ Taxi OK หรือ Taxi VIP แบบสมัครใจ ซึ่งรถทุกคันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนสภาพรถและติดตั้งระบบอุปกรณ์ตามมาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งจะมีการปรับอัตราค่าโดยสารให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ส่วนแท็กซี่อีกกลุ่มที่อาจไม่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มนี้จะทยอยปลดระวางออกไปจากระบบโดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีก 1 ปี จึงจะสามารถยกระดับคุณภาพการให้บริการให้เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากขณะนี้โครงการ Taxi OK และ Taxi VIP ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ และน่าจะประกาศใช้ได้ภายในสิ้นปี

ด้านประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ ยืนยันไม่คัดค้านการพัฒนาระบบ แต่เป็นห่วงการแบกรับภาระต้นทุน การติดตั้งระบบตามมาตรฐานใหม่ จะคุ้มค่ากับอัตราค่าโดยสารในปัจจุบันหรือไม่ ซึ่งเห็นว่ากรมการขนส่งทางบก จะต้องมีความชัดเจนในเรื่องนี้ โดยหากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ไม่เกิน 20,000 บาท ผู้ประกอบการยังคงรับได้

ขณะที่ผู้ประกอบการบางรายกลับไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ และพร้อมเดินหน้าคัดค้านการดำเนินโครงการ พร้อมเสนอแนะ หากรัฐบาลช่วยเหลือค่าติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานให้ 70 % ก็พร้อมให้ความร่วมมือ

Tag : ยกระดับแท็กซี่ Taxi OK