ป.ย.ป. ชี้ต้องทำหน้าที่ต่อไป เพื่อกลั่นกรองเรื่องเข้า ครม.

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 15:57 น.

Views

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ ป.ย.ป. ครั้งที่ 1/2560 ที่ทำเนียบรัฐบาล วันนี้เป็นการประชุมเต็มคณะนัดแรกหลังทำงานร่วมกันมากกว่า 2 เดือน ใช้เวลาเกือบ 4 ชั่วโมง ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการใน ป.ย.ป. ทุกคณะ

คณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยกการผลักดันร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ว่าด้วยการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ เข้าสู่ สนช. เป็นผลงานเด่น เปรียบได้กับการวางศิลาฤกษ์ของงานด้านยุทธศาสตร์ พร้อมกันนี้ สปท. ได้เสนออีก 4 เรื่อง ให้ที่ประชุมพิจารณา คือ การจัดทำตลาดคนจน หรือ ตลาดการเกษตรในทุกจังหวัด และ การจัดทำแหล่งน้ำขนาดเล็ก หรือ การขุดบ่อขนมครกในหมู่บ้าน // การจัดทำประกันภัยการเกษตร // การตั้งศาลสิ่งแวดล้อม และ การเพิ่มขีดความสามารถ ปลดล็อกกฎหมายร่วมทุน หรือ ppp เป็นผลงานเด่น

คณะกรรมการปรองดอง นำเสนอความเห็นจากทุกภาคส่วนที่รวบรวมมา ซึ่งหลายอย่างตรงกับที่รัฐบาลดำเนินการอยู่ จึงจะจัดทำเป็นบัญชีรายการรวบรวมให้ครบถ้วน ก่อนประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้ง

สำหรับการทำหน้าที่ของป.ย.ป. นั้น จำเป็นจะต้องอยู่ต่อไปจนกว่ารัฐบาลนี้จะผ่านพ้น หรือ รัฐบาลใหม่ไม่ต้องการ เพื่อทำหน้าที่ประสานการทำงานกับ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และ คณะกรรมการปฏิรูปบ้านเมือง ที่จัดทำขึ้นตามรัฐธรรมนูญกำหนด  และ กระบวนการเลือกตั้งจะเริ่มขึ้น หลังมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในเดือนตุลาคม ที่จะนำเข้ารายงานต่อคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่ 25 เมษายนนี้ และ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในหลวงรัชกาลปัจจุบันในช่วงปลายปี และ หลังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 4 ฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้

Tag : นายกรัฐมนตรี ป.ย.ป. นัดแรก