เตรียมทำฝนหลวงแก้ปัญหาสาหร่ายบลูมในพื้นที่เขื่อนลำโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่ 7 ได้ประสานขอให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำจัดสาหร่ายบลูม ที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ ลอยเป็นแพเต็มผิวน้ำในบริเวณเขื่อนระบายน้ำลำโดมใหญ่ ที่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพราะขณะนี้ชาวบ้านที่อาศัยรอบพื้นที่เขื่อน ไม่สามารถใช้น้ำได้เลย

เบื้องต้นได้ปรับแผนย้ายเครื่องบินทำฝนหลวงทางภาคใต้ มาประจำการไว้ที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุดรธานี และนครราชสีมา โดยให้ติดตามสภาพอากาศตลอด 24 ชั่วโมง และให้พร้อมขึ้นบินปฏิบัติการทันทีที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

"สาหร่ายบลูม" เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเนื่องจากสาหร่ายที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำดังกล่าว เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยการกินอาหารจากน้ำไม่สะอาด เช่น น้ำซักล้างจากชุมชน, น้ำจากสารเคมีทางการเกษตร และน้ำเสียจากบ่อบำบัด ประกอบกับช่วงที่ผ่านมามีการปิดเขื่อนลำโดมใหญ่ ทำให้น้ำไม่ไหลเวียน ปริมาณน้ำน้อยกว่าปกติ แต่อย่างไรก็ตามจากผลตรวจวิเคราะห์น้ำ ไม่พบมีสารโลหะหนัก จึงไม่เป็นอันตรายกับผู้ที่สัมผัส แต่จะรู้สึกคัน เพราะน้ำมีค่าความเป็นกรดสูงจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่าย แนวทางการแก้ปัญหา โดยปล่อยน้ำมาชะล้างถ่ายเทเพื่อใช้ปรับสภาพน้ำในลำน้ำให้ดีขึ้น