ให้กลับไปพิจารณาใหม่ มาตรการห้ามนั่งท้ายกระบะ

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 17:58 น.

Views

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมการขนส่งทางบก  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมสรรพสามิต ประชุมหารือ เพื่อหาข้อยุติในการบังคับใช้กฏหมาย  แก้ปัญหาคำสั่งมาตรา 44 ห้ามนั่งแคปและท้ายกระบะ หลังมีการผ่อนปรนให้นั่งในแค็ปและโดยสารท้ายกระบะได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เสนอทางออกให้สามารถนั่งแค็ปได้ แต่ต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัย รวมถึงจำนวนคนนั่งท้ายกระบะ และต้องมีเข็มขัดนิรภัย หรือ มีราวยืดจับ เพื่อมีที่จับยืด ซึ่งจะช่วยลดแรงเหวี่ยงหากเกิดอุบัติเหตุ และบังคับใช้ความเร็วในการขับขี่ ไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

นอกจากนี้ในที่ประชุม ได้รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์และน่าสนใจในหลายประเด็นทั้งผู้เสียชีวิตทั้งหมด ไม่ได้มาจากรถโดยสารสาธารณะ รวมทั้งไม่พบว่าคนที่คาดเข็มขัดนิรภัยเสียชีวิต โดยอุบัติเหตุเกิดจากขับรถเร็ว เมาสุราและ รถจักรยานยนต์มากที่สุด

อย่างไรก็ตาม ในที่ประชุม ยังไม่มีข้อสรุปในเรื่องมาตรการ นั่ง ท้ายรถกระบะ ซึ่งหลังจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รายงาน และเสนอแนวทางแล้ว ได้พบช่องทาง แก้ไขปัญหา แต่เพื่อให้เกิดความรอบคอบ การทำงานไม่ขัดกัน จึงได้ให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอกลับไปพิจารณาใหม่ โดยยึดสถิติของการเกิดอุบัติเหตุและหลักความเป็นจริง ก่อนกลับมาประชุมเพื่อวางมาตรการต่อไป ทั้งนี้ขอให้ประชาชนมั่นใจและสบายใจ ว่ามาตรการจะยึดความสมดุลของความปลอดภัยและความสะดวก ในการใช้รถใช้ถนนเป็นที่ตั้ง โดยมาตรการต้องไม่เป็นภาระให้ประชาชนเดือดร้อน เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่รีดไถ หรือให้เจ้าหน้าที่ลำบากใจในการทำงานและบังคับใช้กฎหมาย

Tag : วิษณุ มาตรการห้ามนั่งท้ายกระบะ