ชาวบ้านร้องตรวจสอบน้ำในคลองเน่าเสีย - ปลาตาย จ.ราชบุรี

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

บริเวณลำคลองสาธารณะ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ระยะทางยาวประมาณ 1 กิโลเมตร น้ำในคลองที่ชาวบ้านในพื้นที่ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร เกิดเน่าเสีย มีสีคล้ำ ปลาจำนวนมากลอยตายเป็นแพ ส่งกลิ่นคลุ้งไปทั่วทั้งคลอง ทำให้น้ำในคลองใช้การไม่ได้

ลำคลองนี้ เชื่อมต่อกับหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ ซึ่งละแวกนี้ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใดๆ ตั้งอยู่ จึงยังไม่ทราบแน่ชัดถึงสาเหตุที่เกิดน้ำเน่าเสีย มีปลาตายเต็มคลอง แต่เบื้องต้นได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ชาวบ้านมากกว่า 50 ครัวเรือน ที่ทุกวันจะอาศัยใช้น้ำในคลองรดพืชผัก ทั้งแตงกวา ถั่วฝักยาว สูบน้ำในคลองไปเลี้ยงต้นข้าวในนา ก็ต้องหยุดใช้ หวั่นว่าน้ำเสียจะทำให้พืชผักเสียหาย บางครอบครัวใช้น้ำอาบ ก็เกิดอาการคันตามตัว จนต้องหันไปซื้อน้ำสะอาดเป็นแกลลอนมาใช้ชั่วคราว จึงอยากวอนให้หน่วยงานช่วยเข้ามาตรวจสอบ เพื่อเร่งแก้ไขปัญหา