ถอดบทเรียนน้ำเมาช่วงสงกรานต์ สะท้อนถึงการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอ

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 20:01 น.

Views

เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เรียกร้องให้รัฐบาลจัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ปลอดเหล้าอย่างจริงจัง หลังพบผู้กระทำผิดกฎหมายจำนวนมาก

บนเวทีเสวนา "ถอดบทเรียนสงกรานต์เมา ใครกอบโกย ใครสูญเสีย" เครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา เปิดเผยถึงการเฝ้าระวังและติดตามการกระทำผิดกฎหมายของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆใน 42 จังหวัด พบมีการกระทำผิดมากถึง 95 กรณี โดยพบการทำผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งการโฆษณา ลดแลกแจกแถม เชิญชวนให้ดื่มมากที่สุด รองลงมาเป็นการดื่มสุราในสถานที่ห้ามดื่ม เช่น ท้ายรถกระบะ แม้แต่ในวัด และยังพบว่าธุรกิจเบียร์ยึดพื้นที่สาธารณะ สถานบันเทิง ทำการตลาดแบบสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายมากที่สุด

นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา ได้เรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้มาตรการโซนนิ่งกำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ ปลอดเหล้าปลอดภัยทั่วประเทศ พร้อมขอให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมรับผิดชอบกับความสูญเสียที่เกิดจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกด้วย

นางสาวศรีรัช ลาภใหญ่ อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า สงกรานต์ปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงการบังคับใช้กฎหมายที่อ่อนแอ ไม่สามารถกำกับดูแลห้ามการดื่มสุราบนท้องถนนได้ ประกอบกับทัศนคติของคนไทยที่มองว่าสงกรานต์คือเทศกาลแห่งความสนุก จึงทำให้มีผู้ดื่มสุราเพิ่มขึ้นทุกปีและดื่มมากกว่าช่วงเวลาปกติ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุปัญหาวิวาทเพิ่มขึ้น 4-5 เท่า

Tag : สงกรานต์ สงกรานต์60 ดื่มสุราสงกรานต์ เมาแล้วขับ อุบัติเหตุช่วงสงกรานต์