พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงหล่อพระพุทธนาคนินนาท วรราชาทินัดดามาตุ สัฏฐิวรรษมงคล พระพุทธรูปประจำวันประสูติ เนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชันษา 60 ปี

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 20:08 น.

Views

เวลา 16.12 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร ทรงหล่อพระพุทธนาคนินนาท วรราชาทินัดดามาตุ สัฏฐิวรรษมงคล พระพุทธรูปปางนาคปรกประจำวันประสูติ ซึ่งมีพระดำริให้จัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชันษา 60 ปี วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 โดยโปรดให้สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ ซึ่งองค์พระมีความงดงาม อิ่มเอม สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ และมีพระวินิจฉัยให้พระพุทธรูปมีลักษณะเป็นศิลปะสุโขทัยแบบร่วมสมัย

ในการนี้ เสด็จไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงสังเวย ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวย ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร จากนั้นโปรดให้หัวหน้างานโหรพรามหมณ์อ่านประกาศบวงสรวง ชาวพนักงานประโคมฆ้องชัย สังข์ แตร แล้วทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี และทรงหย่อนแผ่นทอง นาก เงิน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า แล้วประทานช้อนคืนแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระพุทธรูปประจำวันประสูติ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ แล้วทรงหลั่งทักษิโณทก

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จหล่อพระพุทธรูปประจำวันประสูติ วัดบวรนิเวศวิหาร