หน่วยงานต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 21 เม.ย. 2560 เวลา 20:10 น.

Views

ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เวลา 10.30 น. วันนี้ มีหน่วยงานได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ บริษัท พรีเมียร์ ไดมอนคัตติ้ง จำกัด, บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด, บริษัท แอลพีเอ็น เพลทมิล จำกัด มหาชน และกลุ่มบริษัทในเครือแอลพีเอ็น และบริษัท อีลิท ออฟ วิสดอม จำกัด

เวลา 14.30 น. มีเจ้าภาพ อาทิ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด มหาชน, บริษัท บี-ควิก จำกัด, บริษัท จี.ที. เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท ท็อป เม้าท์เทน จำกัด, บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู๊ดส์ จำกัด และบริษัท อำพลฟูดส์ โฟรเซสซิ่ง จำกัด โดยมีพระสงฆ์ 10 รูปจากวัดต่างๆ สวดมาติกาสดับปกรณ์

เวลา 17.00 น. มีเจ้าภาพ อาทิ บริษัท ไพโอเนีย อินดัสเตรียล จำกัด, ธนาคารซิตี้แบงค์ ประเทศไทย, บริษัท อีดีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท เอม สตาร์เน็ทเวิร์ค จำกัด และบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด มหาชน โดยมีพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด สวดมาติกา รวม 10 รูป

เวลา 19.00 น. เป็นการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ โดยมีเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศล อาทิ กลุ่มบริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด, แฟรี่ชิน ฟาร์ม, บริษัท เว้งโฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท รถไฟฟ้า ประเทศไทย จำกัด มหาชน และบริษัท โตโย บิซิเนสเซอร์วิส จำกัด

โดยในวันนี้ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมราชอาณาจักรกัมพูชา เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วย

ขณะที่ประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพ เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมน้อมนำหลักคำสอนไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิต ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การคมนาคม การชลประทาน การเกษตร อาทิ ทรงศึกษาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เมื่อประสบผลสำเร็จจึงได้พระราชทานเป็นโครงการพระราชดำริ เพื่อเป็นอาชีพแก่พสกนิกร พระราชทานโครงการหลวง เพื่อพัฒนาชาวไทยภูเขาให้ปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่น ตลอดจนพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีพระสงฆ์และสามเณรที่บรรพชา และอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล เดินทางมาปลงธรรมสังเวชด้วย โดยประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ ได้อุดหนุนบัตรอวยพรและไดอารีภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำรายได้โดยเสด็จพระราชกุศล และยังได้เยี่ยมชมนิทรรศการ เย็นศิระเพราะพระบริบาล ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งวานนี้มีประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ 25,470 คน โดยวันนี้ มีผู้ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลเป็นจำนวนเงิน 1,849,559 บาท 75 สตางค์

Tag : บำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กราบถวายบังคมพระบรมศพ