Green Report : นักวิจัยไทย ประสบความสำเร็จเพาะพันธุ์ปะการังอ่อนในโรงเพาะได้เป็นครั้งแรก

วันที่ 26 เม.ย. 2560 เวลา 11:18 น.

Views

"ปะการังอ่อน" หรือ Soft coral มีลักษณะตรงข้ามกับปะการังแข็ง Hard coral คือไม่มีโครงสร้างหินปูน ในประเทศไทยพบมี 19 ชนิด ทั้งในน้ำตื้นและน้ำลึก ในทะเลฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ลักษณะเด่นของปะการังอ่อน จะมีสีสันสวยงาม จนบางครั้งเรียกกันว่า ปะการังเจ็ดสี แต่น่าเสียดายที่ปะการังอ่อนลดจำนวนลงมาก จากภัยคุกคาม ทั้งจากนักท่องเที่ยว, นักดำน้ำ, กลุ่มคนผู้ฉกฉวยโอกาส, การประมง และภัยธรรมชาติ

นักวิจัยจากสถาบันทรัพยากรทางน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ศึกษาทำฟาร์มเพาะและเลี้ยงปะการังอ่อนในบ่อขึ้น ด้วยการขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำปะการังอ่อนจากทะเล มาเพาะเลี้ยง จนประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ปะการังอ่อนแบบอาศัยเพศในสภาพโรงเพาะฟักเป็นครั้งแรก โดยใช้เวลาเพียง 1 ปีในการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ จนพัฒนาวางไข่ในบ่อเลี้ยง และอนุบาลต่อจนพบว่ามีอัตราการอยู่รอดได้

ไม่เพียงแค่นี้ ยังวิจัยขยายพันธุ์ปะการังอ่อน ชนิดนิ้วมือ และหนังดอกเห็ดแบบไม่มีเพศ ในลักษณะปักชำ จนได้กล้าอ่อน โดยใช้พ่อแม่พันธุ์น้อยที่สุดแต่ได้ลูกมากที่สุด

ในประเทศไทย มีน้อยมากที่จะมีการวิจัยปะการังอ่อน ส่วนมากจะมุ่งขยายพันธุ์ปะการังแข็ง ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ เตรียมใช้เป็นต้นแบบฟื้นฟูแนวปะการังที่เสื่อมโทรม ในลักษณะกองหินแนวปะการังอ่อน เพื่อใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่ โดยจะเริ่มนำลงทะเลที่จังหวัดชลบุรีเป็นแห่งแรก

ปะการังไม่ว่าชนิดอ่อน หรือแข็ง จัดเป็นสัตว์ป่าสงวน และอยู่ในบัญชีอนุสัญญาไซเตส ที่ห้ามซื้อขายครอบครอง โดยเฉพาะการนำปะการังมาใช้ในเชิงพาณิชย์ แต่หากจะนำผลวิจัยนี้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ตามแผน ที่ต้องการนำมาขายเพื่อลดการลักลอบนำปะการังอ่อนมาใช้ประดับตู้ปลาสวยงาม ก็ต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องต่อไป โดยเตรียมนำไมโครชิพมาใช้ป้องกันการสวมลักลอบ


ข้อมูลเพิ่มเติม : อนุสัญญาไซเตส คือ อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES)

Tag : Green Report