เหยี่ยวข่าว 7 สี : ผลกระทบแล้ง เขื่อนแม่สรวย-ลำน้ำแม่ลาว

วันที่ 30 เม.ย. 2560 เวลา 22:41 น.

Views

เหยี่ยวข่าว 7 สี บินตรวจสอบปริมาณน้ำในเขื่อนแม่สรวย ซึ่งถือเป็นเขื่อนหลัก เขื่อนสำคัญของจังหวัดเชียงราย หล่อเลี้ยงพื้นที่ทำการเกษตรหลายอำเภอ ประกอบด้วยอำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอเวียงชัย และอำเภอเมือง รวมกว่า 140,000 ไร่

ตอนนี้ฝั่งขวาของเขื่อน ด้านพระมหาเจดีย์พระบรมธาตุคุ้มเวียงสรวย อยู่ระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุงลาดไหล่เขา เพื่อความมั่นคงแข็งแรง เพื่อลดผลกระทบจากปัญหาดินไหล และแผ่นดินไหวช่วงปีที่ผ่านมา

ส่งผลให้ชลประทานต้องลดการจ่ายน้ำ และการกักเก็บน้ำลง ปัจจุบันมีน้ำเหลือในเขื่อนประมาณ 3 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุทั้งหมด 73 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 4 เท่านั้น เป็นอีกหนึ่งสัญญาณเตือนเรื่องน้ำต้นทุน และผลกระทบภัยแล้งในพื้นที่โดยรอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

เช่นเดียวกับปริมาณน้ำในลำน้ำแม่ลาว ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง เผยให้เห็นท้องน้ำและผืนทรายหลายช่วงด้วยกัน ปัจจุบันน่าจะมีไม่ถึงร้อยละ 20 พอๆ กับปีที่แล้ว แต่ยังไม่ถึงกับวิกฤตนัก

แต่ทว่าพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะชาวสวนลำไย ในตำบลศรีถ้อย ซึ่งเป็นแหล่งปลูกลำไยขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงราย ไม่วางใจ เร่งเตรียมแผนรับมือแต่เนิ่นๆ หวั่นซ้ำรอยปีที่แล้ว

ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นคือ ทำฝายชะลอน้ำชั่วคราว เพื่อกักเก็บน้ำในลำน้ำแม่ลาว และเพิ่มน้ำต้นทุน ประคองผลกระทบสวนลำไย ซึ่งยังอยู่ระหว่างติดดอก เฉพาะที่ตำบลศรีถ้อย มีเกือบ 12,000 ไร่ บางรายลงทุนขยายสระน้ำ เจาะบ่อบาดาล เพื่อหาน้ำต้นทุนเพิ่ม อย่างน้อยก็ให้ผ่านพ้นช่วงเดือนเมษายนไปให้ได้ ก่อนที่ลำไยจะยืนต้นตาย และขาดทุนเหมือนปีที่แล้ว ซึ่งถือว่าหนักสุดในรอบ 20 ปี ขณะที่อิทธิพลจากพายุฤดูร้อนช่วงนี้ เป็นสัญญาณดี มีน้ำต้นทุนเพิ่ม แต่ต้องจับตาไปจนถึงโค้งสุดท้ายของหน้าแล้ง

ส่วนการแก้ปัญหาในระยะยาว ต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะเกษตรกร ต้องหาวิธีปรับตัวและรับมือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี