คอลัมน์หมายเลข 7 : สตง.พบพิรุธศูนย์แสดงสัตว์น้ำสงขลา ตอนที่ 2

วันที่ 4 พ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

การตรวจสอบกรณีเทศบาลนครสงขลา จ้างบริษัท ลิ้งค์เกจ จำกัด ก่อสร้างอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ หรืออควาเรียม รวมทั้งอาคารบริการและลานจอดรถ ตั้งแต่ปี 2548 - 2551 รวมค่าจ้างกว่า 247 ล้านบาท เจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ขยายผลพบว่า หลังก่อสร้างโครงการนี้เสร็จ เทศบาลนครสงขลาให้สัมปทานบริษัทลิ้งค์เกจ บริหารอควาเรียมแห่งนี้แทน แยกเป็น 2 สัญญาเช่า สัญญาละ 30 ปี คือสัญญาเช่าอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สิ้นสุดปี 2580 ค่าเช่าปีที่ 1-5 เดือนละกว่า 30,000 บาท เอกชนทำผิดสัญญาไม่จ่ายค่าเช่าและค่าไฟฟ้า รวมกว่า 21 ล้านบาท ผู้บริหารเทศบาลชุดใหม่จึงบอกเลิกสัญญา วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 โดยศาลชั้นต้นตัดสินคดีให้เอกชนจ่ายค่าไฟฟ้าที่ค้างชำระกว่า 7,000,000 บาท ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้ว

สัญญาที่ 2 เช่าอาคารบริการและลานจอดรถ สิ้นสุดปี 2581 ค่าเช่าปีที่ 1-5 เดือนละเกือบ 100,000 บาท เอกชนไม่เคยจ่ายค่าเช่า และทำลานจอดรถเป็นสนามแข่งรถโกคาร์ท

เทศบาลบอกเลิกสัญญา วันที่ 3 ตุลาคม 2554 และฟ้องขับไล่ แต่ไม่เป็นผล เอกชนอ้างเหตุได้รับความเสียหายหลายส่วน หลังเทศบาลปรับลดงานก่อสร้าง จึงฟ้องดำเนินคดี รอศาลตัดสิน วันที่ 2 มิถุนายนปีนี้

ปัญหานี้ สตง.เห็นว่า เทศบาลนครสงขลา ควรร้องต่อศาลเพื่อขอคุ้มครองชั่วคราว ก็จะช่วยบรรเทาความเสียหายได้

นอกจากนี้ สตง.จะหาผู้รับผิดชอบ กรณีปรับลดงานก่อสร้างโครงการนี้ เป็นเหตุให้เอกชนนำไปฟ้องคดี จนศาลตัดสินให้เทศบาลแพ้คดี ต้องชดใช้เงินให้กับเอกชนรายนี้กว่า 25 ล้านบาท

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7