สารคดีสืบสานงานของพ่อ ตอนโค-กระบือ พระราชทานเพื่อเกษตรกร

วันที่ 6 พ.ค. 2560 เวลา 20:20 น.

Views

สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ชุด "สืบสานงานของพ่อ" วันนี้เสนอตอน "โค-กระบือ พระราชทานเพื่อเกษตรกร"

Tag : สารคดีสืบสานงานของพ่อ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ โคกระบือพระราชทาน