เหยี่ยวข่าว 7 สี : 5 จุดคุณภาพน้ำยอดแย่ ในลุ่มน้ำชีตอนบน

วันที่ 6 พ.ค. 2560 เวลา 22:45 น.

Views

สำนักสิ่งแวดล้อมที่ 10 สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน ประจำปี 2559 ไปสำรวจดูว่า 5 จุดคุณภาพน้ำยอดแย่ อยู่ที่ใดบ้าง...

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี