คอลัมน์หมายเลข 7 : สั่งรื้อสร้างใหม่ฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว ตอนที่ 1

วันที่ 8 พ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

บทสรุปการตรวจสอบฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว จังหวัดแพร่ โดย นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ ทำสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้าง วันที่ 25 กันยายน 2557 ส่งมอบงานวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ค่าจ้าง 27,893,000 บาท

ฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว เปิดใช้งานได้เกือบ 1 ปีครึ่ง ผนังด้านข้างฝายน้ำล้นพังเสียหาย เจ้าหน้าที่จึงไม่เปิดประตูฝายเพื่อระบายน้ำ ชาวบ้านจึงไม่มีน้ำใช้เพื่ออุปโภคบริโภค ทั้งที่โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ และเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำ จึงร้องขอให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ช่วยตรวจสอบ ผู้ว่า สตง.และคณะพร้อม “คอลัมน์หมายเลข 7” จึงลงพื้นที่ขยายผล วันที่ 4 พฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยมี อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ คนใหม่ตอนนั้น ร่วมตรวจสอบด้วย จึงยอมรับหลักฐานที่ สตง.ตรวจพบ ฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว ก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบในสัญญาจ้าง โดยระบุว่า ความเสียหายนี้ร้ายแรงเกินเยียวยา ต้องเอาผิดทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ล่าสุด วันที่ 3 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้ว่า สตง.และคอลัมน์หมายเลข 7 กลับไปติดตามโครงการนี้ พบว่าเอกชนคู่สัญญากำลังซ่อมแซมฝาย ไม่ใช่ก่อสร้างใหม่ เช่น งานซ่อมแซมผนังด้านข้างฝายน้ำล้น พบพิรุธอย่างชัดเจน เสาผนังฝายน้ำล้นก็เช่นกัน ก่อสร้างผิดแบบหลักวิชาการ 

ฝายน้ำล้นวังต้นงิ้ว สตง.ตรวจพบงานก่อสร้างอีกหลายอย่างที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งคำชี้แจงจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ติดตามได้วันพรุ่งนี้...

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7