ตั้งคณะกรรมการสอบ วินัยร้ายแรงอดีต ผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9

วันที่ 9 พ.ค. 2560 เวลา 10:57 น.

Views

กรมทรัพยากรน้ำตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำภาค 9 พื้นที่ลุ่มน้ำยมและลุ่มน้ำน่าน ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ ส่วนใหญ่กว่า 90% เป็นการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม รวม 395 สัญญาๆละไม่เกิน 5 แสนบาท วงเงินกว่า 182 ล้านบาท

โครงการนี้สุดท้ายต้องยกเลิก หลังจากผู้ว่า สตง.พร้อมคณะและคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบเดือนก.ค.ปีที่แล้ว ตามที่ได้รับร้องเรียนความไม่โปร่งใส เฉพาะที่ จ.น่านและพิษณุโลกพบข้อพิรุธของโครงการ เช่นผู้รับเหมาส่วนใหญ่เข้าทำงานก่อนทำสัญญา งานก่อสร้างไม่มีคุณภาพ และไม่เหมาะสมกับพื้นที่เพราะไม่ได้สอบถามความต้องการชาวบ้าน

นายวรศาสน์  อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ผลจากการตรวจสอบดังกล่าว ทำให้ต้องชะลอการขอความดีความชอบให้แก่นายยรรยงค์ อินทฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ขณะนั้น และมีการเสนอให้สอบวินัยร้ายแรงกับนายยรรยงค์ ขณะที่ผลสอบมีเจ้าหน้าที่เกือบ 40 คน มีส่วนต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

Tag : ยรรยงค์ อินทฤทธิ์ อดีตผอ.สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 วรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำภาค 9 คอลัมน์หมายเลข7