7 วัน 7 อย่าง : เรื่องของคนเคี้ยวหมาก

วันที่ 11 พ.ค. 2560 เวลา 17:30 น.

Views

วัฒนธรรมการเคี้ยวหมาก อยูคู่กับประเทศไทยมานาน แต่สมัยนี้หลายคนอาจจะลืมกันไป โดยเฉพาะเด็กสมัยใหม่ วันนี้ไปดูกันว่าในเชี่ยนหมากมีอะไรบ้างใน 7 วัน 7 อย่าง วันนี้

Tag : 7 วัน 7 อย่าง เรื่องของคนเคี้ยวหมาก คนเคี้ยวหมาก 7 วัน 7 อย่าง