เกษตรกรภาคเหนือ ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ลงมือเพาะปลูกพืชไร่

วันที่ 12 พ.ค. 2560 เวลา 11:50 น.

Views

ฝนที่ตกในรอบสัปดาห์ส่งผลดีต่อเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก มีน้ำใหม่ไหลเข้าอ่าง วันละ 1,000,000 ลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำกักเก็บ 5,511 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าปีที่แล้วกว่า 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถเพิ่มการระบายน้ำลงแม่น้ำปิง ได้มากขึ้น เพื่อช่วยเหลือในพื้นที่เพาะปลูก นอกจากนี้เกษตรกรในจังหวัดยังถือฤกษ์ดีวันพืชมงค ลงหว่านเมล็ดข้าว เป็นสิริมงคล เชื่อว่านาข้าวจะอุดมสมบูรณ์

เช่นเดียวกับเกษตรกร ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เริ่มใส่ปุ๋ย พรวนดิน หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่เช้า และสูบน้ำเข้านาในวันนี้ เชื่อว่าเป็นการนำสิ่งดีดีเข้าสู่ไร่นาของตัวเอง

ขณะที่เกษตรกร อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เผยว่า ครอบครัวทำนามาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ จะลงมือไถดะและไถแปรย่อยดินกว่า 18 ไร่ ให้ดินมีความชื้น ก่อนหน้าวันพืชมงคล 7 วัน ซึ่งจะทำติดต่อกันทุกปี และจะเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อความเป็นสิริมงคล

ส่วนเกษตรกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ พากันนำรถไถปรับสภาพดินและหว่านเมล็ดพันธุ์ ปักดำกล้าข้าวให้ทันกับฤดูกาลเก็บเกี่ยว พร้อมบอกว่าฝนที่ตกลงมาทำให้ฝูงนกกระยางลงมาจิกกินหอยเชอรี่ และไข่แมลงต่างๆ ที่เป็นศัตรูพืช เกษตรกรลดการใช้ยาฆ่าแมลงลงได้มาก

เช่นเดียวกับเกษตรกรจังหวัดนครสวรรค์ ต่างบอกว่า วันพืชมงคลปีนี้เป็นมงคลมาก สภาพอากาศเหมาะสม ฝนตกลงมาล่วงหน้า ผิวดินชุ่มชื้นไม่ต้องแย่งกันสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร พากันลงมือปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง พร้อมขอพรให้ผลผลิตปีนี้แข็งแรง สมบูรณ์ ขายได้ราคาดี

ส่วนเกษตรกรพื้นที่สูงในอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพดหวานและถั่วลิสง ก็ถือฤกษ์ดีหว่านเมล็ดลงปลูกในวันนี้ โดยเกษตรกรจะช่วยกันหว่านเมล็ดพันธุ์ให้เสร็จภายในวันนี้ เนื่องจากเป็นวันมงคล

Tag : วันพืชมงคล จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันแรกนา พระยาแรกนา พระโค คำทำนายวันพืชมงคล