เกษตรกรถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ลงมือหว่านข้าวนาปี

วันที่ 12 พ.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

ชาวนาในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ถือฤกษ์วันพืชมงคล หว่านเมล็ดข้าวลงในนาข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะเชื่อว่าข้าวจะเจริญงอกงามดี              

และชาวนาในพื้นที่หมู่ 13 ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่ถือฤกษ์วันพืชมงคล หว่านข้าวในที่นา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเชื่อว่าจะทำนาราบรื่น ได้ผลผลิตดี

เช่นเดียวกับชาวนาในพื้นที่บ้านเฉลียง หมู่ 8 อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่ลงมือหว่านเมล็ดข้าวในวันนี้ ซึ่งเป็นวันมงคลสำหรับชาวนา

จังหวัดสกลนคร ชาวนาในบ้านพังขว้างเหนือ ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร ต่างถือฤกษ์วันพืชมงคล นำรถไถนาเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกข้าว ซึ่งก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาทำให้ชาวนาเชื่อว่าปีนี้จะได้ผลผลิตดี

ส่วนชาวนาและกลุ่มอนุรักษ์ควายบ้านน้ำเที่ยง ตำบล ตำบลอุ่มจาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ได้ทำบายศรีสู่ขวัญควาย เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นสำนึกบุญคุณควายที่ถูกใช้ในการทำนา

ชาวนาในตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เร่งใส่ปุ๋ย หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงท้องนาตลอดทั้งวัน เนื่องจากเอาฤกษ์วันพืชมงคล เป็นวันดีในการเริ่มทำการเกษตร

ขณะที่ชาวนาตำบลดงกลาง จังหวัดพิจิตร ซึ่งทำนาแบบโยนกล้าในแปลง ระบุว่าปีนี้เตรียมขยายพื้นที่ทำนา หลังพระโคเสี่ยงทายว่าน้ำท่าจะอุดมสมบูรณ์ หวังว่าจะได้ผลผลิตมากกว่าทุกปี

ส่วนชาวนาในอำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ถือเคล็ดที่ทำกันมาทุกปีในช่วงวันพืชมงคล โดยจะเร่งไถหน้าดินก่อนวันพืชมงคล 7 วัน และจะเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อเป็นสิริมงคล

เช่นเดียวกับชาวนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ไถปรับสภาพดิน หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ามกลางฝูงนกกระยางขาวจำนวนมากที่บินจิกกินหอยเชอรี่ และไข่แมลงที่เป็นศัตรูพืช ส่งผลดีต่อเกษตรกรที่ลดการใช้ยาฆ่าแมลงลงได้มาก

นอกจากนี้เกษตรกรผู้เพาะปลูกมันสำปะหลังและอ้อยในจังหวัดนครสวรรค์ พากันลงมือปักกล้าพันธุ์ในวันพืชมงคล พร้อมขอพรให้ผลผลิตปีนี้แข็งแรงสมบูรณ์ ขายได้ราคาดี

Tag : วันพืชมงคล