รายงานพิเศษ : ถือฤกษ์ปลูกพืชวันพืชมงคล

วันที่ 12 พ.ค. 2560 เวลา 16:30 น.

Views

ผลเสี่ยงทายในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ยังคงเป็นสิ่งที่ชาวนาไทยให้ความสนใจ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนเพาะปลูกข้าวในแต่ละปี และถือฤกษ์วันพืชมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคล ปลูกแล้วได้ผลผลิตงอกงาม ขายได้ราคาดี

ปีนี้ฝนมาเร็วกว่าปีที่แล้ว เกษตรกรบางรายที่มีพื้นที่เกษตรหลายแปลงอยู่ในที่ลุ่มต่ำ ลงปลูกข้าวก่อนวันพืชมงคล แต่ก็ยังถือฤกษ์ดีวันนี้ดูแลผลผลิตข้าวและพืชอื่นๆ

ความหวังที่จะปลูกข้าวได้ผลผลิตและขายได้ราคาดี นอกจากนำผลเสี่ยงทายในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มาใช้ประกอบการวางแผนแล้ว เกษตรกรยังต้องรู้จักพัฒนาแปลงนา แปรรูปผลผลิตและลงมือศึกษาให้มากขึ้น เพื่อจะได้ไม่ต้องแบกรับต้นทุนที่เป็นปัญหาคู่เกษตรกรไทยในปัจจุบัน

Tag : วันพืชมงคล 2560 วันพืชมงคล