เหยี่ยวข่าว 7 สี : จาก "คอคอดกระ" ถึงความหวังใหม่ "คลองไทย แนว 9A"

วันที่ 13 พ.ค. 2560 เวลา 22:43 น.

Views

มีความพยายามจากภาคเอกชน ที่เสนอให้รัฐ ตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาการขุดคลองไทย แนว 9A อย่างจริงจัง และเป็นทางการ เพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศไทย

นี่คือบริเวณ คอคอดกระ  หรือ กิ่วกระ ส่วนที่แคบที่สุดของคาบสมุทรมลายู อยู่ในเขตบ้านทับหลี ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง กับอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ที่ถือเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศไทย กว่า 325 ปี ที่มีบันทึกเกี่ยวกับแนวคิดในการขุดคอคอดกระ เพื่อเชื่อมทะเลด้านอ่าวไทย กับทะเลอันดามัน ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย ให้เป็นเส้นทางการเดินเรือแห่งใหม่ แต่ที่ผ่านมาทุกยุคทุกสมัย มีแต่เพียงการศึกษา ค้นคว้า ไม่เคยมีการตัดสินใจขุดเลยสักที

จนกระทั่ง คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขุดคอคอดกระ หรือ คลองไทย วุฒิสภา ได้ศึกษาค้นคว้า โครงการใหม่ ที่ใช้ชื่อว่า “โครงการคลองไทย” หรือแนวคลองที่เกิดใหม่ คือ เส้นทาง 9A จะเกิดปัญหาและผลกระทบน้อยที่สุด และมีข้อดีมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางอื่นๆ ในขณะนี้ โดยแนว 9A เป็นเส้นทางที่ผ่านทะเลในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เขตอำเภอเกาะลันตา จังหวัดตรัง อำเภอสิเกา อำเภอวังวิเศษ อำเภอห้วยยอด และอำเภอรัษฎา จังหวัดพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง อำเภอชะอวด อำเภอหัวไทร และจังหวัดสงขลา ที่อำเภอระโนด รวมระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตร กว้าง 400 เมตร และลึกประมาณ 30 เมตร โดยจะเป็นการร่วมทุนของหลายชาติ เพราะต้องใช้งบประมาณมหาศาล ขุดในระยะเวลา 6 ปี

แม้จะเป็นที่รู้กันดีว่า หากโครงการเช่นนี้เกิดขึ้นได้จริง จะสามารถพลิกโฉมประเทศไทย และทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล โดยเฉพาะการย่นระยะเวลาการขนส่งของเรือสินค้าขนาดใหญ่ได้ 2 วัน เพราะไม่ต้องไปผ่านช่องแคบมะละกา แต่เสียงคัดค้านที่ผ่านมาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำ หรือข้อกล่าวอ้าง ว่าจะเป็นการแบ่งแยกดินแดน ก็ทำให้โครงการนี้ตกไปทุกครั้ง เช่นเดียวกับปีที่แล้ว ที่ผู้ใหญ่ในรัฐบาลชุดนี้ ปิดประตูตาย ว่าไม่เคยนำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกัน เพราะไม่เหมาะกับสถานการณ์ของบ้านเมือง

คณะกรรมการโครงการศึกษาคลองไทย แนว 9A ภาคเอกชน ได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน 5 จังหวัดที่แนวคลองจะผ่าน ได้รับความสนใจเป็นอย่างดี โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการขุดคลองไทย แนว 9A พร้อมตั้งข้อสังเกต ความเป็นห่วง และเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาเป็นเจ้าภาพศึกษาให้รอบด้าน เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ชัดเจน และเกิดประโยชน์ต่อภาคใต้ และประเทศไทยสูงสุด ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ที่คลองไทย แนว 9A จะขุดผ่าน ขอให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้จริง

Tag : เหยี่ยวข่าว 7 สี เหยี่ยวข่าว 7 สี