ทุกฝ่ายพร้อมเดินหน้าสร้างความปรองดอง เตรียมลงสัญญาประชาคม มิ.ย.นี้

วันที่ 14 พ.ค. 2560 เวลา 20:06 น.

Views

พลเอกชวลิต เสนอ ตั้งสภาปรองดองแห่งชาติ ขณะที่เวทีรับฟังความเห็นของรัฐบาลเตรียมร่างสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความปรองดองกลางมิถุนายนนี้

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี เปิดบ้านพักให้คนใกล้ชิดเข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่จะครบ 85 ปี ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ โดยได้แจกหนังสือ "เราจะสร้างความปรองดองอย่างไร" ให้กับผู้ที่มาร่วมอวยพร มีเนื้อหาบางส่วนระบุถึงสาเหตุของปัญหาทางการเมือง และเสนอแนวทางการสร้างความปรองดองด้วยการตั้งสภาปรองดองแห่งชาติ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาทางการเมือง อีกทั้งยังเชื่อว่า คสช.จะคืนอำนาจให้กับประชาชนและจะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นได้

ขณะเดียวกันรัฐบาลก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการรับฟังความเห็นในการสร้างความปรองดอง โดยพลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง เปิดเผยถึงข้อมูลในการรับฟังความเห็นประชาชนระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 8 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า ประชาชนต้องการให้แก้ไขพฤติกรรมทางการเมือง ความเหลื่อมล้ำ การทุจริต และต้องการให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน  ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจัดทำเอกสารภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการจัดทำร่างสัญญาประชาคมที่สามารถนำเสนอสู่สาธารณะได้กลางเดือนมิถุนายนนี้

ในขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็เตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น โดยนายประวิช รัตนเพียร เป็นประธานเปิดการอบรมวิทยากร หลักสูตร "พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย"  และการตรวจสอบการเลือกตั้งแก่ผู้แทนองค์กรเอกชนรุ่นที่ 1 เพื่อเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ

Tag : สร้างความปรองดอง สภาปรองดองแห่งชาติ ร่างสัญญาประชาคม