คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจอาคาร ทต. พระสมุทรเจดีย์ ผ่านมา 6 ปี สร้างไม่เสร็จ

วันที่ 15 พ.ค. 2560 เวลา 07:16 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 ต้านทุจริตตามติดกลโกง วันนี้ตรวจสอบโครงการที่จังหวัดสมุทรปราการและอุบลราชธานี รวม 3 โครงการ

ตรวจอาคาร ทต.พระสมุทรเจดีย์ ผ่านมา 6 ปี สร้างไม่เสร็จ
นายยงยุทธ พึ่งชื่น นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ บอกกับคอลัมน์หมายเลข 7 และเจ้าหน้าที่ สตง.วันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ถึงปัญหาโครงการสำนักงานใหม่เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันยังไม่เสร็จ มิหนำซ้ำยังมีอาคารที่อยู่เอกชน ที่สร้างขึ้นภายหลังบดบังทัศนีภาพด้านหน้าของสำนักงานเทศบาล

ย้อนกลับไปวันที่ 17 มีนาคมปีที่แล้วนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่า สตง. เจ้าหน้าที่ สตง.สมุทรปราการ และคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้ขยายผลจากข้อมูลร้องเรียน พบว่าโครงการนี้ทำตามแผนพัฒนา 3 ปีเริ่มปี 2554-2556  ใช้งบประมาณจากเงินกู้สถาบันการเงิน 70 ล้านบาท โดยผู้ว่า สตง.ตั้งข้อสังเกตว่าอาคารหลังนี้ใหญ่โตเกินความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรของเทศบาล เปรียบเทียบกับศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ต่างกันอย่างชัดเจนทั้งที่มีบุคลากรและงานรับผิดชอบมากกว่า   

โครงการนี้เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ทำสัญญาจ้างเอกชนรายแรก วันที่ 1 กันยายน 2554 ให้ก่อสร้างอาคารหลังนี้ แต่ส่งมอบงานไม่ทันวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ค่าจ้าง 69,980,000 บาท ผ่านมาจนถึงปี 2559 ก็ยังไม่เสร็จ รับค่าจ้างแล้ว 26,410,000 บาท เทศบาลจึงเรียกค่าปรับกว่า 17 ล้านบาท และบอกเลิกสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2557 จากนั้นฟ้องดำเนินคดีจึงพบข้อมูลว่า หนังสือค้ำประกัน 2 ฉบับวงเงิน 9.8 ล้านบาท ที่เอกชนวางค้ำประกันสัญญาไว้ ธนาคารที่ถูกอ้างชื่อให้การปฏิเสธ

จากนั้นวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เทศบาลทำสัญญาจ้างเอกชนรายที่ 2 ให้ก่อสร้างอาคารหลังนี้ ค่าจ้างกว่า 30.5 ล้านบาท แต่ส่งมอบงานไม่ทันวันที่ 6 เมษายน 2559 โดยนายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ระบุว่า เอกชนทิ้งงานหลังรับค่าจ้างแล้ว เหลือเพียงกว่า 6 ล้านบาท จึงฟ้องดำเนินคดี ขณะนี้คดีทั้ง 2 ยังไม่ยุติ

ล่าสุด ผู้บริหารเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ว่า ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการตามที่ขอคำปรึกษา ว่าสามารถนำเงินที่เหลือ 6 ล้านบาท จ้างเอกชนรายใหม่ทำงานที่เหลือต่อได้

ท่าเทียบเรือ ทต.พระสมุทรเจดีย์ ก่อสร้างกว่า 6 ปี แต่ไม่เสร็จ
เทศบาลตำบลพระสมุทร อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเกือบ 25 ล้านบาท ทำโครงการปรับปรุงอาคารท่าเทียบเรือวงเงิน 10 ล้านบาท โครงการก่อสร้างสะพานข้ามเกาะผีเสื้อวงเงิน 10 ล้านบาทและโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าบนเกาะผีเสื้อ วงเงิน 5 ล้านบาท

งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เทศบาลขอเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะผีเสื้อ โดยผู้ว่า สตง.และเจ้าหน้าที่ สตง. พร้อมคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบขยายผล ตามข้อมูลที่ชาวบ้านร้องเรียน โดยเฉพาะโครงการปรับปรุงอาคารท่าเทียบเรือ ซึ่งเดิมคือท่าเรือวิบูลย์ศรีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สมุทรปราการ ดังนั้น เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ขออนุญาต อบจ.สมุทรปราการ วันที่ 15 ธันวาคม 2552 เพื่อปรับปรุงท่าเรือ

จากนั้นวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 สภา อบจ.สมุทรปราการและผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ อนุมัติให้เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ดำเนินการได้เทศบาลจึงทำสัญญาวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 จ้างเอกชนให้ก่อสร้างโครงการนี้วงเงิน 9,990,000 บาท แต่ส่งมอบงานไม่ทันวันที่ 14 กันยายน 2553 รับค้าจ้างไปแล้ว 2 งวด ฐานรากของท่าเรือที่ก่อสร้างทรุดตัว เอกชนแก้ไขความล่าช้า เทศบาลจึงบอกเลิกสัญญาวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

ก่อนหน้านั้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างเอกชนรายที่ 2 ให้ก่อสร้างโครงการนี้ และส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ 24 มิถุนายน 2558 เทศบาลตรวจรับมอบงานวันที่ 29 ธันวาคม 2558 แต่ยังไม่จ่ายค่าจ้างกว่า 1.7 ล้านบาท เพราะมีค่าปรับงานล่าช้า 73 วัน กว่า 1.5 ล้านบาท หักออกแล้วเหลือกว่า 150,000 บาท

ความไม่สมบูรณ์ของงานก่อสร้างอาคารและท่าเทียบเรือ ส่งผลให้เปิดใช้งานไม่ได้ เช่น ทางลาดขึ้นชั้น 2 มีความชันมากกกกก และท่าเทียบเรือ ซึ่งผู้ว่า สตง.มุดลงไปตรวจสอบที่โป๊ะของท่าเทียบเรือ จึงพบว่า เหล็กที่ใช้ก่อสร้างมีขนาดเล็กกว่าที่กำหนดในสัญญาจ้าง จึงสั่งห้ามจ่ายค่าจ้างที่เหลือจนกว่าจะแก้ไขให้ถูกต้อง

ล่าสุดเดือนมีนาคมที่ผ่านมา บริหารและเจ้าหน้าที่ สตง.รวมทั้งคอลัมน์หมายเลข 7 กลับไปติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาโครงการการ พบว่ายังไม่มีการแก้ไขใดๆ ความไม่ถูกต้องของอาคารและท่าเทียบเรือ ที่เปลี่ยนไปคือก่อสร้างพื้นที่ร้านค้ามากขึ้น โดยนายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ รับจะรีบแก้ไขให้ถูกต้องตามที่ สตง. ตรวจพบและแนะนำ แต่ขณะนี้ยังไม่มีการแก้ไขใดๆ จึงยังไม่มีการตรวจรับและจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้าย   

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจอาคาร ทต พระสมุทรเจดีย์ ท่าเทียบเรือพระสมุทรเจดีย์