คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจสำนักงาน เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์

วันที่ 15 พ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

นายยงยุทธ พึ่งชื่น นายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ บอกกับ “คอลัมน์หมายเลข 7” และเจ้าหน้าที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. วันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ถึงปัญหาโครงการสำนักงานใหม่เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี 2554 ปัจจุบันยังไม่เสร็จ มิหนำซ้ำ ยังมีอาคารที่อยู่ของเอกชน ที่สร้างขึ้นภายหลังบดบังทัศนีภาพด้านหน้าของสำนักงานเทศบาล

ย้อนกลับไปวันที่ 17 มีนาคมปีที่แล้ว นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่า สตง. เจ้าหน้าที่ สตง.สมุทรปราการ และคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการนี้ขยายผลจากข้อมูลร้องเรียน พบว่าโครงการนี้ทำตามแผนพัฒนา 3 ปีเริ่มปี 2554-2556 ใช้งบประมาณจากเงินกู้สถาบันการเงิน 70 ล้านบาท โดยผู้ว่า สตง.ตั้งข้อสังเกตว่าอาคารหลังนี้ใหญ่โตเกินความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรของเทศบาล เปรียบเทียบกับศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ต่างกันอย่างชัดเจนทั้งที่มีบุคลากรและงานรับผิดชอบมากกว่า

โครงการนี้เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ทำสัญญาจ้างเอกชนรายแรก วันที่ 1 กันยายน 2554 ให้ก่อสร้างอาคารหลังนี้ แต่ส่งมอบงานไม่ทันวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ค่าจ้าง 69,980,000 บาท ผ่านมาจนถึงปี 2559 ก็ยังไม่เสร็จ รับค่าจ้างแล้ว 26,410,000 บาท เทศบาลฯ จึงเรียกค่าปรับกว่า 17 ล้านบาท และบอกเลิกสัญญาวันที่ 1 กันยายน 2557 จากนั้นฟ้องดำเนินคดีจึงพบข้อมูลว่า หนังสือค้ำประกัน 2 ฉบับวงเงิน 9.8 ล้านบาท ที่เอกชนวางค้ำประกันสัญญาไว้ ธนาคารที่ถูกอ้างชื่อให้การปฏิเสธ

จากนั้น วันที่ 10 สิงหาคม 2558 เทศบาลฯ ทำสัญญาจ้างเอกชนรายที่ 2 ให้ก่อสร้างอาคารหลังนี้ ค่าจ้างกว่า 30.5 ล้านบาท แต่ส่งมอบงานไม่ทันวันที่ 6 เมษายน 2559 โดยนายกเทศมนตรีตำบลพระสมุทรเจดีย์ระบุว่า เอกชนทิ้งงานหลังรับค่าจ้างแล้ว เหลือเพียงกว่า 6 ล้านบาท จึงฟ้องดำเนินคดี ขณะนี้คดีทั้ง 2 ยังไม่ยุติ

ล่าสุด ผู้บริหารเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ ได้รับแจ้งจากผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ตามที่ขอคำปรึกษา ว่าสามารถนำเงินที่เหลือ 6 ล้านบาท จ้างเอกชนรายใหม่ทำงานที่เหลือต่อได้

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7