คอลัมน์หมายเลข 7 : ตรวจท่าเทียบเรือเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์

วันที่ 16 พ.ค. 2560 เวลา 11:20 น.

Views

โครงการปรับปรุงอาคารท่าเทียบเรือ ค่าจ้างเกือบ 10 ล้านบาท เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ขอเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะผีเสื้อ 
              
โครงการนี้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง., เจ้าหน้าที่ สตง.สมุทรปราการ และ "คอลัมน์หมายเลข 7" ลงพื้นที่ตรวจสอบจากข้อมูลร้องเรียนตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว พบว่าเดิมคือท่าเรือวิบูลย์ศรีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.สมุทรปราการ แต่อนุญาตให้เทศบาลปรับปรุงได้ จึงทำสัญญาจ้างเอกชน วันที่ 17 พฤษภาคม 2553 ค่าจ้างเกือบ 10 ล้านบาท แต่ส่งมอบงานไม่ทันกำหนด 14 กันยายน 2553 เนื่องจากฐานรากท่าเรือทรุดตัวเอกชนแก้ไขล่าช้าเบิกค่าจ้างไปแล้ว 2 งวด เทศบาลจึงบอกเลิกสัญญาวันที่ 5 กรกฎาคม 2556
              
เดือนและปีเดียวกันนี้ เทศบาลทำสัญญาจ้างเอกชนรายที่ 2 ให้ก่อสร้างโครงการนี้ต่อ ตรวจรับมอบงานวันที่ 29 ธันวาคม 2558 แต่ไม่จ่ายค่าจ้างที่เหลือเพราะมีค่าปรับงานล่าช้า 73 วัน กว่า 1,500,000 บาท หักออกเหลือกว่า 150,000 บาท
              
การตรวจสอบยังพบว่า ทั้งอาคารและท่าเทียบเรือ ก่อสร้างไม่ถูกต้องทั้งแบบและวัสดุที่ใช้ เช่นทางลาดขึ้นอาคาร ตามกฎหมายกำหนดความชัน 1 เมตรต่อความลาด 12 เมตร
              
ส่วนโป๊ะท่าเทียบเรือใช้เหล็กขนาดน้อยกว่าในสัญญาจ้าง ส่งผลให้โครงการนี้ยังไม่เปิดใช้งาน ผู้ว่า สตง.จึงเตือนผู้บริหารเทศบาล หากเอกชนยังไม่แก้ไขงานให้ถูกต้อง ห้ามจ่ายค่าจ้างงวดสุดท้าย
              
ผ่านมา 1 ปี คอลัมน์หมายเลข 7 และ สตง.กลับไปติดตามความคืบหน้าโครงการนี้ พบว่าไม่มีการแก้ไขงาน มีเพียงสร้างร้านค้าเพิ่มในอาคารเท่านั้น
              
และพบว่าโป๊ะท่าเทียบเรือมีรอยรั่ว ต้องใช้ดินน้ำมันอุดไว้ชั่วคราว
              
ปัญหานี้จะแก้ไขอย่างไร คอลัมน์หมายเลข 7 ลากันด้วยคำตอบจากผู้บริหารเทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7