ป.ป.ท. เขต 5 ซ้อนแผน จับเจ้าหน้าที่ชลประทาน-ลูกจ้าง เรียกรับค่าหัวคิวดินลูกรัง

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 07:20 น.

Views

ป.ป.ท.ภาค 5 ซ้อนแผนจับกุมเจ้าหน้าที่สาวกรมชลประทาน พร้อมลูกจ้าง เรียกรับหัวคิวดินลูกรัง

หลังจากได้รับการร้องเรียนจากผู้รับเหมา ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกรับหัวคิวค่าการจัดซื้อดินลูกรังของสำนักงานชลประทาน ในโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำจากฝายวังปาน บ้านท่าหลุก อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน วงเงินงบประมาณ 1,365,705 บาท โดยการแบ่งจ่าย 5 งวด ซึ่งงวดแรกผ่านไปด้วยดีไม่มีการเรียกรับเงิน แต่เจ้าหน้าที่ขอค่าหัวคิวในงวดที่ 2 และ 3 เป็นเงิน 138,000 บาท หากผู้รับเหมาไม่ยินยอม จะไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของดินลูกรัง

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. เขตพื้นที่ 5 จึงวางแผนล่อซื้อ จนกระทั่งได้รับการประสานว่า กรมบัญชีกลางจ่ายค่าดินลูกรังมาแล้ว 5 งวด เป็นเงิน 5 แสนกว่าบาท แต่ส่งดินไปจริงเพียง 3 งวด โดยเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ขอให้ผู้รับเหมาโอนเงิน 4 แสนกว่าบาทคิดเป็น 80 % มาให้ด้วย เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. จึงจัดให้มีการนัดหมายสถานที่รับเงินที่ร้านกาแฟภายในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ทางเข้าห้างบิ๊กซี สาขาดอนจั่น อำเภอเมืองเชียงใหม่

เมื่อถึงเวลานัดหมาย นายธรรมนูญ แก้วบุญปั๋น ลูกจ้างโครงการชลประทานลำพูน เข้ามาแสดงตัวขอรับเงิน โดยมีนางสาวชนกกร เหมือนรอดดี ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน โครงการชลประทานลำพูน นั่งรอในรถ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกุมทั้ง 2 คน พร้อมเงินของกลาง 424,000 บาทไปดำเนินคดี

ส่วนที่จังหวัดชัยภูมิ สมาชิกสภา อบจ.ชัยภูมิ กว่า 30 คน เข้ายื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ตรวจสอบโครงการจัดซื้อปากกาอัจฉริยะพูดแปลภาษาได้ วงเงิน 17 ล้านบาท ของนายมนตรี ชาลีเครือ นายก อบจ.ชัยภูมิ รวมทั้งงบซ่อมแซมถนน 36 ล้าน ซึ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างกรณีพิเศษ ไม่ผ่านการขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยเชื่อว่าการจัดทำโครงการไม่โปร่งใส แม้จะเคยร้องเรียนมาแล้วถึง 3 ผู้ว่าฯ แต่ไม่มีการการดำเนินการตรวจสอบ

ส่วนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงมาระงับโครงการ 3 ดี ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยตัวเอง หลังจาก สตง.จังหวัด ทักท้วงมาแล้วว่าโครงการดังกล่าว ไม่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข อีกทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ก็ร้องเรียนมาว่า โครงการดังกล่าวไม่ต่อยอดศูนย์ปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กลับส่อผลาญงบประมาณแผ่นดิน จึงสั่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กลับไปพิจาณาใหม่ ว่าจะโอนโครงการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแทน หรือยุติโครงการ แล้วคืนเงินงบประมาณกลับไปยังส่วนกลาง

Tag : ทุจริต ทุจริตงบ เรียกรับค่าหัวคิว คดีทุจริต เจ้าหน้าที่รัฐทุจริต เจ้าหน้าที่ชลประทานรับค่าหัวคิว