กระทรวงศึกษาธิการ ปล่อยขบวนคาราวานโต๊ะและเก้าอี้ พระราชทาน

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินช่วยเหลือเพื่อจัดหาโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน และทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ที่บิดา-มารดาเสียชีวิตจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ รวม 12 จังหวัด จำนวนเงิน 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพร และไดอารี่ภาพวาดฝีพระหัตถ์ โดยมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการ

โดยเมื่อวานนี้ ได้มีพิธีปล่อยขบวน คาราวาน ส่งโต๊ะและเก้าอี้พระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ ไปยัง 10 จังหวัดภาคใต้ ประกอบด้วย โต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 1,110 ชุด, ชั้นประถมศึกษา จำนวน 6,327 ชุด, มัธยมศึกษาอีก 2,199 ชุด และโต๊ะ เก้าอี้ครู 1,479 ชุด รวมทั้งสิ้น 11,115 ชุด

สำหรับครุภัณฑ์ทั้งหมดได้ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน มั่นคง แข็งแรง ทนทาน สวยงาม และสมพระเกียรติ โดยที่ด้านหน้าโต๊ะและเก้าอี้จะมีข้อความว่า "พระราชทาน" โดยจะทยอยจัดส่งทั้งหมดภายในวันที่ 31 พฤษภาคมนี้

ขณะเดียวกัน นักเรียน นักศึกษา ที่มีบิดา-มารดาในครอบครัวเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ได้รับพระราชทานทุนการศึกษา 27 ทุน จำนวนเงิน 15 ล้านบาท เพื่อให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือระดับปริญญาตรี