กระทรวงเกษตรฯ ปรับแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ เป็น 20 ปี

วันที่ 17 พ.ค. 2560 เวลา 05:02 น.

Views

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมปรับแผน "ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ำ และการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ" ว่าได้เร่งปรับแผนจาก 12 ปี เป็น 20 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะน้ำเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรม รวมถึงการป้องกันและบรรเทาน้ำท่วมในระยะยาว โดยจะให้นำประเด็นเรื่องสิ่งกีดขวางทางน้ำ ไม่ว่าจะเป็นถนน สะพาน รวมทั้งพื้นที่ชุมชนที่มีการขยายตัวริมแม่น้ำ มาทบทวนด้วย ซึ่งจะใช้เวลาจัดทำแผนให้เสร็จใน 5 ปี

ทั้งนี้ จะระดมความคิดเห็นของนักวิชาการทั่วประเทศ แล้วรวบรวมให้คณะกรรมการคณะทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช.ไปจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง โดยจะเน้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาตอนล่าง ซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา 

นอกจากนี้ ยังกล่าวว่าขณะนี้ในลุ่มเจ้าพระยามีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำเข้าไปในแหล่งน้ำ และผักตบชวาที่เป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งกรมชลประทานมีงบประมาณในการกำจัดเพียงปีละ 100 ล้านบาทเท่านั้น ยังไม่เพียงพอที่จะกำจัดให้หมดไปได้

ด้าน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยแผนกำจัดผักตบชวาว่า กระทรวงมหาดไทยได้เตรียมหาเรือ รวมทั้งจัดตั้งชมรมในพื้นที่เพื่อประสานกับเจ้าหน้าที่กำจัดผักตบชวา โดยภายในเดือนกันยายนนี้มั่นใจจะสามารถกำจัดผักตบชวาได้ตามเป้าหมาย